Har du koll på regel 16?

Claes Lundin har sedan tidig ålder seglat allt från Laser, Flying Dutchman till kölbåtar. Han var tidigt intresserad av regler och sedan 90-talet har han varit domare paralellt med sin egen segling. Idag är han huvuddomare på Allsvenskan och är ibland regelrådgivare åt det svenska landslaget. Veckans situation handlar om regel 16.


Regel 16 är också en begränsning för en båt med rätt till väg. När en båt med rätt till väg ändrar kurs, ska den ge den andra båten plats att hålla undan. Plats att hålla undan innebär att den andra båten ska agera snabbt och skickligt, men ska kunna göra det på ett sjömansmässigt sätt.

Regel 16 kan illustreras på många olika sätt, men jag väljer en typisk startsituation. Gul har rätt till väg och lovar. Blå svarar genom att lova och eftersom Blå har rätt till väg mot Grön, så måste också Grön lova.

När Gul lovar, måste hon ge plats åt Blå att hålla undan och måste då beakta att Blå i sin tur måste ge plats åt Grön att hålla undan. Det vore inte sjömansmässigt för Blå att kollidera med Grön. När Blå lovar, måste hon ge plats åt Grön att hålla undan. Det vore inte sjömansmässigt för Grön att kollidera med startfartyget.

I den här situationen ser det ut som om Grön kommer att kollidera med startfartyget. Det kan bero på att Grön inte gjort tillräckligt för att hålla undan. Det kan bero på att Blå inte gett plats åt Grön att hålla undan. Det kan bero på att Gul inte gett tillräcklig plats för Blå att ge plats åt Grön. Inte lätt att avgöra från fall till fall, men i slutändan är det domarnas jobb.

Text Claes Lundin

Top