HAJEN - billig mästarbåt som förändrade seglingen i Finland & Frankrike

Både i Finland och i Frankrike ville man i slutet av 1920-talet få fram billiga båttyper som kunde byggas i inhemska träslag efter samma ritning. Alla båtar som byggdes dessförinnan var one-offs och det blev för dyrt att ständigt hitta egna lösningar. Resultatet blev entypsbåtarna Mälar 22 i Sverige och haj i Finland.

Gustaf Estlander ritade Mälar 22 och Gunnar Stenbäck ritade hajen. Senare kom den lite större M30 och neptunkryssarna som väl också kan sägas vara en variant på skärgårdskryssare. Därefter kom naturligtvis folkbåtarna i båda länderna.

Hajen är lika typiskt finländsk som mälarbåtarna och neptunkryssarna är svenska, med det märkliga undantaget att hajarna också  finns i Frankrike. Där heter båttypen Requin (som också betyder haj) och har byggts i över 500 exemplar. Flera olika varv byggde de franska hajarna först i trä, sedan i plast och nu en i trä igen.

Hajen ritades av Gunnar L. Stenbäck och kom till på initiativ av ingenjör och kommodor Eric Nummelin och Helsingfors Segelsällskap HSS. Båtens utveckling är nära förknippad med klubbens historia. Idag har HSS den största flottan av seglande träbåtar i Norden. Allt som allt har det registrerats nästan 300 hajar i Finland.

Båten mäter 9,6 m, har ett deplacement på 1,7 ton och en segelyta på 21,5 kvm. Den franska varianten på haj skiljer sig lite från originalet, den för genua, har längre bom och större segelyta (25 kvm).

Läs resten av texten i årets andra nummer av Search Magazine. Prenumererar gör du här.

Top