GKSS Match Cup Sweden 2018 blir ett miljödiplomerat event

Här följer ett pressmeddelande från GKSS: Årets arrangemang av GKSS Match Cup Sweden har mottagit miljödiplom för "genomförande av åtgärder i enlighet med kriterier i Svensk Miljöbas kravstandard för event"

Create agency Sweden, som arrangerar eventet har ett systematiskt miljöarbete och har inför eventet genomfört åtgärder i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas kravstandard för event.

Arrangören har:

-Dokumenterat eventets miljöpåverkan

-Dokumenterat de miljöförbättrande åtgärder som kommer att genomföras under eventet

-Säkerställt att medarbetare och andra berörda har relevant kompetens inom miljöområdet

-Genomgått en revision med godkänt resultat inför eventet

-"Vi är jätteglada att vi fått till en miljödiplomering första året vi gör detta" säger Event Director, Patrik Malmer. "Vi har hållbarhetsfokus i både hur vi genomför eventet och i våra seminarier. Miljödiplomeringen gör att vi också framöver måste hålla oss på tå för att få fortsatt förtroende i denna viktiga fråga."

På plats har vi bl.a. i samarbete med vår samarbetspartner Veolia en bemannad återvinningsstation för våra besökare. Veolia hjälper också till med att se till att allt spillmaterial från byggnation och genomförande sorteras och behandlas på ett korrekt sätt.

 

Arrangemanget drivs av Create Agency Sweden AB som är ett bolag inom More Alliance.

Top