Garmin presenterar AIS 600 transponder

Garmin, världsledaren inom satellitnavigation presenterar nu AIS 600, den första AIS
transpondern från Garmin. AIS 600 ger användaren möjlighet att både ta emot och
sända Automatic Identification System (AIS) data, för identifiering av fartyg samt
undvika kollision vid dålig sikt.

AIS 600 tar emot både Klass A och Klass B signaler samtidigt för att säkerställa att
ingen viktig information går förlorad. AIS 600 har även en unik inbyggd aktiv
splitterbox med ClearTrack(tm) teknik som eliminerar behovet av två VHF antenner på
båten. Detta ger användaren mer plats i masttoppen eller på targabågen samt gör
installationen enklare och snyggare.

Den interna aktiva splitterboxen säkerställer att all VHF och AIS kommunikation
skickas och tas emot med minimal signalförlust eller störningar. ClearTrack
säkerställer att inga avbrott av AIS-mottaging uppstår, även om VHF radion används.
Garmin är den första tillverkaren att erbjuda marknaden för AIS ClearTrack tekniken.

Användaren få enkelt AIS mål presenterade i sin sjökortsplotter direkt i sjökortet.
AIS 600 är både NMEA 0183 samt NMEA 2000 kompatibel, vilket ger en enkel
installation och integrering i båtens befintliga nätverk av marinelektronik.
Installerad levererar AIS 600 detaljerad information så som fartygsidentifiering,
position, kurs och fart från fartyg utrustade med en AIS sändare inom räckvidd
(VHF). Samtidigt skickas ens egen båts information till andra fartyg med en AIS
mottagare. Ett användarläge där man väljer att inte sända ut sin egen data finns
givetvis och är snabbt och enkelt att byta till.

När AIS 600 är integrerad tillsammans med en Garmin sjökortsplotter och VHF radio
via NMEA 2000 kan DSC meddelanden inledas till AIS mål direkt från sjökortsplottern,
genom att välja "call with radio" funktionen. Användaren kan också aktivera AIS
målet vilket ritar ut en vektorlinje i fartygets färdriktning som indikerar fart och
kursförändringar tydligt.

AIS 600 kommer finnas tillgänglig på marknaden i februari 2010.
Top