Framtidsbåt som ska slå alla rekord

I helgen publicerade gruppen SpeedDream nya bilder och animeringar på sin enskrovsbåt som man beräknar ska kunna komma i kapp, minska och / eller stänga fartgapet mellan enskrov- och flerskrovsbåtar. Med det upplägg man har idag räknar man på hastigheter över 50 knop.


De två herrarna som står bakom projektet är Vlad Murnikov och Brian Hancock. Fram till idag har man jobbat mycket på båtarna i teorin men man har även sjösatt och provseglat en skiff i mindre skala men med samma egenskaper som rekordbåten. Skiffen är 27 fot och liknar vid första ögonkastet på sätt och vis en 18 fots skiff men med företagets egendesignade köl och skrovform skiljer den sig markant.

För att man skall kunna följa utvecklingsförloppet har företaget en blogg.

I videon nedan ser vi hur SpeedDream provseglar sin 27 fots båt utanför New Port.

"Med en vision om miljömedveten framfart i höghastighet. Ett projekt för att slå rekord och återta dem till enskrovssegling."

Top