Framtidens Fartyg

Från nygamla lösningar som fraktfartyg med segel till den spjutspetsteknik inom artificiell intelligens – utvecklingen i fartygsbranschen går svindlande fort.

Så länge som människan har bedrivit storskalig handel har båten varit ett effektivt sätt att frakta varor på. Men stora fartyg i händerna på människor kräver stor noggrannhet och kunskap för att på ett säkert sätt transportera det värdefulla godset.

Enligt en studie gjord av försäkringsbolaget Allianz är den mänskliga faktorn orsaken till mellan 75 och 96 procent av alla olyckor på havet. Kanske ett minne blott i framtiden? Faktum är att vi redan nu har sett världens första självkörande bilfärja göra sin jungfrufärd. Utvecklingen går snabbt, och nya fartyg blir allt mer högteknologiska och miljöeffektiva. Företag i Sverige och Finland tillhör dem som visar framfötterna. Här är fem spännande exempel.

NYK Super Eco Ship 2050: Högteknologisk nollutsläppare

Bränsleceller som matas med vätgas, 9 000 kvadratmeter med solceller och en effektiv propeller som imiterar delfiners rörelsemönster. Det ska ta bort koldioxidutsläppen helt och hållet i japanska NYK:s konceptfartyg "Eco Ship 2050". Skrovet kommer vara gjort av lättviktsmaterial, som gör fartyget extra energisnålt. Dessutom minskar bubblor från ett luftsmörjningssystem friktionen mellan vattnet och undersidan av fartyget, vilket gör det ännu mer lättdrivet.

Neoline: Tillbaka till framtiden

Franska Neoline har en nygammal lösning på utsläppsproblematiken i fartygsbranschen. Tillsammans med företagen Neopolia och Renault tillverkar man nämligen fraktfartyg med segel. Med vindkraft som hjälp är målet att minska utsläppen med 90 procent jämfört med ett vanligt fraktfartyg som drivs av fossilt drivmedel. Jungfruresan kommer att äga rum 2021 när två 136 meter långa fartyg trafikerar sträckan mellan Frankrike och USA.

Finferries och Rolls-Royce: Världens första självkörande färja

Sedan 1993 har finska Finferries trotjänare Falco frekventerat finskt vatten. Men efter en Rolls Royce-assisterad förvandling blev den i december 2018 världens första självkörande bilfärja. Vad som vid en första anblick kanske inte ser så mycket ut för världen, är i själva verket ett tekniskt underverk. Med hjälp av avancerade sensorer målar färjans artificella intelligens upp den närliggande miljön i realtid och kan på ett säkert sätt navigera på vattnet. På jungfrufärden tog Falco de 80 inbjudna gästerna från Pargas till Nagu helt utan mänsklig inblandning. Testet var en del av det gemensamma projektet SVAN (Safer Vessel With Autonomous Navigation). Färjan återgick efter testet till normal trafik.

Furetank: Svenskt rederi i världsklass

Furetank är ett litet familjeägt rederi med bas på Donsö i Göteborgs skärgård. Företaget – med anor från 1700-talet – har redan nått FN:s globala mål för koldioxidutsläpp 2050, och har i dag sex av världens mest miljövänliga tankbåtar i sin flotta. Samtliga är designade enligt Furetanks krav. Motorerna på båtarna har den senaste dual fuel-tekniken och drivs av naturgas och biogas som är mycket renare bränsle än tjockolja. Tillsammans med andra lokala rederier har Furetank bildat The Gothia Tanker Alliance, som går i bräschen för nästa generations miljövänliga tankbåtar. Det starka samarbetet på Donsö visar att man inte behöver vara stora spelare för att göra skillnad i en global bransch.

Yara Birkeland: Världens första utsläppsfria och självkörande containerfartyg

Norska Kongsberg tillverkar just nu det 80 meter långa eldrivna fartyget Yara Birkeland, med en batterikapacitet på sju till nio megawatt-timmar. Tanken är att fartyget ska skeppa gods mellan norska företaget Yara Internationals produktionsanläggning i Heröya och hamnarna Brevik och Larvik på Norges sydkust. Yara räknar med att fartyget levereras i slutet av 2020. Därefter följer en två-årig testfas med en besättning som gradvis kommer att ersättas av ett självkörande system. Men det är inte bara själva fartyget som ska bli självkörande. Av- och pålastning av fartyget kommer också utföras automatiskt med hjälp av eldrivna kranar.

Källa: Expressen 

Top