Fokus segel med Team Pro4u

Team Pro4u har fått epitetet Sveriges mest professionella amatörprojekt. Det drivs av skeppare och rorsman Patrik Forsgren. Båten heter Malin. Tillsammans har de kappseglat i organiserad form sedan 2011 och under namnet Team Pro4u sedan 2014. I en serie artiklar tittar vi närmare på Malin. Patrik köpte båten 2005 och har sedan dess genomfört en lång rad uppdateringar och förbättringsarbeten för att dels hålla henne i form, dels konkurrenskraftig på banan. Här tittar vi närmare på hur resonemanget kring val av segel ser ut.

Pro4u är huvudsponsor för Team Pro4u. Övriga samarbetspartners är Plastskador & Montage, North Sails, One Design Center, TyMar Marinelektronik AB, Liros, Farr Yacht Design och EG Engineering.

Innan ordet lämnas över till Martin Angsell på North Sails som gett värdefull input i arbetet kring val av segel vill vi förmedla den generella kulturen i Team Pro4u vad gäller uppdateringar och förbättringsarbeten. Högprofilerade kappseglingsprojekt uppfattas lätt abstrakta och ouppnåeliga för gemene man, inte minst för att de ofta är mycket kostsamma. Team Pro4u har valt en annan väg. Båten är en First 36.7 från 2002. Modellen beskrivs ofta som en välseglande performance-cruiser optimerad för den tidens IMS och IRC. Med en rejäl skopa tålamod och långsiktighet har man tagit en sak i sänder, med hänsyn till både tid och ekonomi. Fokus ligger i första hand på det som ger ”mest pang för pengarna”. Därefter filas det på detaljer, vrids, vänds och testas tills man är nöjd och går vidare till nästa projekt. Efter två decennier finns det ”inga lågt hängande frukter” längre. Men det hindrar inte laget att fortfarande sträva efter ytterligare någon andel knop mer i fart. Det man kan, gör man själv och blir det för svårt tar man hjälp av proffs. En annan sak som Patrik understryker är vikten av att hålla koll på mätbrevet. I vissa fall kan en förändring ”kosta mer än vad den smakar” med avseende på mätetal, detta gäller inte minst vid val av segelgarderob. Ett annat tips Patrik bjuder på när vi ändå är inne på segel är att spara det fina till speciella tillfällen och slita på vardagsgarderoben; ”dacron av bra kvalitet håller i över 10 års tid”.

En av höjdpunkterna för Team Pro4u säsongen 2023 var Gotland Runt som slutade med totalvinst. Foto: Daniel Stenholm / Gotland Runt

Team Pro4u är troligtvis ett av världens mest professionella amatörteam, inleder Martin och fortsätter: Projektet drivs på mycket hög nivå gällande allt. Segel är en av många delar. Det är en parameter som på sitt sätt blir än mer viktig, ju mer komplett allt annat är. Att ha lite fördel i fart räcker sällan om man inte seglar taktiskt rätt. Men seglar man taktiskt rätt krävs bra fart för att kunna vara med och konkurrera om medaljer på internationella mästerskap.

Det läggs mycket tid för segeltester i projektet. Vissa tester är mer aggressiva än andra. De segel som slutligen finns i garderoben till start för ett mästerskap har passerat noggranna analyser och bevisat att de tillför något för prestandan. För C-klassen i ORC får man mäta in fem försegel, två storsegel och fyra undanvindssegel. Optimering mot regeln är en stor faktor. Segelkombinationer, designer och ytor påverkar mätetal och det gäller att hitta mest prestanda mot gynnsammast mätetal. ORC kommer med uppdateringar varje år, så det är inte en självklarhet att konfigurationer ser lika ut från ett år till ett annat. Då vi på North Sails arbetar med många race-projekt finns det mycket erfarenheter från tidigare båtar och liknande projekt, både i design och optimering. Det ger en bra grund att utgå ifrån för vidare optimering till detta team och denna båt.

Malin seglas nu med enbart symmetriska spinnakrar; S1 (S1.5), S2, S3 och S4. Alla har sin givna plats i garderoben och är byggda för specifika vindvinklar och vindstyrkor.

På Gotland Runt bestod besättningen av Patrik Forsgren, Thomas Tennström, Anders Björk, Emil Alnebeck, Emil Forsgren, Peter Thorwid, Zacharias Krafft, Roger Nilson och Linnea Floser. Foto: Daniel Stenholm / Gotland Runt

För ett par år sedan gick projektet från stora överlappande försegel till fockar med mindre yta och smalare skotvinklar. Den stora utmaningen med detta var att täcka upp i de öppnare vinklarna innan spinnaker kan användas. Där har ytan i större försegel tidigare haft en fördel. En kombination med ”Code-segel” är vanligt för dessa vinklar, men i Malins fall kostar de just nu mer än de smakar i mätetal jämfört med prestanda. Ombord finns nu en JibTop som hissas i förstaget på olika höjder. Samma yta som största focken. Den har en bred topp och yta betydligt högre upp. JibTop seglas i kombination med stagsegel som halsas fritt flygande en bit bak på däck och längre ner på masten. Med denna kombination har teamet hittat mycket god prestanda, samtidigt som det inte är kostsamt mot regeln.

Stagsegel är något projektet jobbar mycket med. Just nu finns tre olika stagsegel ombord; genuastagsegel (GS), reachingstagsegel (RS) och spinnakerstagsegel (SS). Alla för sin specifika vinkel och kombination. Inför säsongen 2024 så testas en ny design för SS.

Alla kryssegel byggs i 3Di, en kompositkonstruktion som byggs över ett hydraulstyrt 3D-bord. Segel härdar över bordet i ett homogent stycke och man har därmed full kontroll över att seglet får den designade formen. 3Di används idag till många typer av race-segel, bland annat Americas Cup, The Ocean Race, super-yachts, entypsklasser, 49er, Moth och surfsegel. Utöver att 3Di-segel blir lätta och starka segel har de en bra formlivslängd. Då de är stummare och mer trimbara än andra typer av material kan de byggas med mer form, det vill säga kraftfullare designer. De får en stor ”crossover” och varje segel kan därmed användas i ett bredare register.

Drivkraften handlar inte om att få kliva högst upp på pallen, det ses mer som en bonus. Den verkliga belöningen kommer med förbättringar och när allt flyter. Foto: Daniel Stenholm / Gotland Runt

Under alla år vi arbetat med Malin har det pågått en kontinuerlig förändring i konfigurationer och segeldesign. Vi vet med säkerhet att mycket kommer att fortsätta att förändras och förbättras även framåt. Både vi och Team Pro4u vill, och behöver ligga i framkant vad gäller utvecklingen.

Det finns flera skäl för oss som segelmakare att ta del av projekt som Team Pro4u. Den här typen av projekt driver och leder utvecklingen framåt vilket är mycket lärorikt för oss. Många får dela det vi och projektet lär sig. Belöningen för Malin är att de alltid kommer ligga steget före sina konkurrenter. Svaret på frågan var vi tillslut landar får vi återkomma till när Malin pensionerat sig från kappsegling och det är sannolikt långt till dess, avslutar Martin.

Vi rundar av med ett klipp då Team Pro4u slog fartrekord med Malin på Gotland Runt 2023: "Många timmar där vi matade 15-20 knop och två gånger nådde fartrekordet 21,2 knop! Bra vind och bra vågor," konstaterar laget.

Top