Flying Nikka skall bredda offshore foiling (video)

Det är inte så hemskt länge sedan man talade om foiling som något mycket smalt och förunnat en liten grupp seglare. Idag foilas det till höger och vänster, med små och stora båtar, på brädor, med segel, kite och enkla, handhållna drakar. Utvecklingen inom jolle- och surfsport har de senaste åren gått i rasande takt, och gör fortfarande. Nu ser vi även att utvecklingen av större foilande båtar som riktar sig till en större massa börjar ta fart. Flying Nikka är redan i produktion på King Marine.

Här intervjuas Mark Mills som designat Flying Nikka av Matt Sheahan från PlanetSail. Båtens målgrupp är privata ägare och tänkt för kustnära kappsegling och offshore racing i Medelhavet primärt. Klippet inleds med det cirka 13 minuter långa inslaget om Flying Nikka, därefter följer lite av vart.

Flying Nikka sträcker 18,30m och har ett deplacement på 7 ton. Mer om båten hittar du på www.mills-design.com.

Top