Finnsegling i hårt väder

Är du jolleseglare är sannolikheten stor att du befunnit dig i exakt samma situation många gånger. Klarar hen rundningen? Vad tror du?

Top