Fem frågor till JSM-samordnaren Ingemar

Fyra dagar, fem klubbar, 374 båtar, 406 tävlande, 150 funktionärer, tusentalet tillresta, det är några nyckeltal för de nyligen avslutade juniorSM tävlingarna på Skarholmen i Uppsala. Vi har ställt fem snabba till samordnaren Ingemar Åkeson:


Sammanfattningsvis, hur tycker du JSM 2017 har gått?

Vi är mycket nöjda med såväl seglingarna som kringarrangemangen. Seglarna fick känna på Ekolns skiftande förutsättningar, med skiftande vindar som växlade i styrka från mycket svaga till 15 meter per sekund. Alla tolv klasserna fick så många seglingar att det fullt ut blev rättvisande resultat med värdiga segrare. Organsisationen har fungerat väl och inte minst har logistiken runt ankomst och avfärd gått bra.

Hur har samarbetet mellan klubbarna och SSF fungerat?

Den egentliga planeringen har pågått under cirka ett år och under hela den tiden har vi haft en representant från Seglarförbundet i projektgruppen. Det har inneburit att vi gemensamt och snabbt har kunnat lösa de frågor som har uppstått runt kappseglingsregler, seglingsföresksrifter etc. Extra intensivt har arbete varit med den nya klassen Opti12, där seglare som inte fyllt tretton fick möjlighet att mäta sig med varandra. Den har inte SM-status utan istället har de fått hjälp och stöd av erfarna coacher ute på vattnet mellan seglingarna. Klassen drog många deltagare, nästan 90 stycken, och man verkar allmänt vara nöjda med formerna, som naturligtvis kommer att utvecklas till nästa år.

Största utmaningen - vad var den?

Det var för mig överraskande att det var så svårt att få ihop tillräckligt antal båtar i den organisation som vi behövde till sjöss för att driva de fem banorna. Totalt krävdes det ca 60 båtar för funktionärer av alla slag, start- och målfartyg, banläggare, säkerhetsbåtar etc.

Det har varit många funktionärer i arbete, någon särskild funktion du blivit extra imponerad av?

Sjöorganisationen hade ett styvt jobb med de skiftande vindarna. Det blev en hel del omläggningar av banor och omstarter. Liksom några svåra beslut som gällde om vi skulle skicka ut seglarna eller inte, en dag blev det seglingar först kl. 16. Sedan måste jag också lyfta fram de som skötte mathållningen under dagarna. Även där blev det varierande antal gäster beroende på när seglingarna kom igång på dagarna. Men mest imponerande var deras sätt att hantera 600 gäster till regattamiddagen i det stora tältet.

Vad har du för råd att ge till de som arrangerar tävlingen nästa år?

Viktigast är att sätta ihop en väl fungerande projektledning med de som ska vara ansvariga för de olika delarna i organisationen och vara tydliga med vad som ska åstadkommas. I tydligheten ligger också att ha en återkommande och bra information till alla berörda på alla nivåer i den eller de klubbar som genomför eventet. Då ökar förståelsen och engagemanget och det blir lätt att få medlemmarna att ställa upp och göra en insats för klubben.

Top