Extra klubbstöd till rekrytering och träning på grön nivå

Den gröna nivån är starten för de utövare som är seglingens framtid och är ett högt prioriterat område. Därför har Seglarförbundet öppnat för ett extra stöd för att klubben ska kunna bibehålla och utveckla den gröna verksamheten.

Följande är ett pressmeddelande från svenska seglarförbundet

I förbundsstyrelsen har vi diskuterat mycket hur vi skall agera under de förhållanden som nu uppstått genom Covid-19. Vi som styrelseledamöter är själva aktiva eller tillhöriga i seglarklubbar och har full förståelse för att de rådande omständigheter ställer ökade krav på er klubbar för att kunna fortsätta bedriva era verksamheter och samtidigt förhålla er till gällande restriktioner och råd från myndigheter. Vi har därför beslutat om att Seglarförbundet skall finansiera ytterligare stöd till klubbar utöver det stöd som erbjudits genom Riksidrottsförbundet.

Syftet med stödet är att motverka risken att vi får ett tapp med sjunkande intresse för vår sport och förlorad rekrytering till seglarskolor samt segling på grön nivå (alla åldrar). Den gröna nivån är inkörsporten för de utövare som är seglingens framtid och ses därför som ett högt prioriterat område. Med grön verksamhet menar vi seglarskola, nybörjarträning och träningstävling på klubbnivå för alla åldersgrupper.

Stödet kan sökas för åtgärder/omställning/inköp som gjorts och görs i klubben för att upprätthålla den gröna verksamheten; prova-på, seglarskola, grön träning och andra lokala aktiviteter på grön nivå. Med grön nivå avser vi nybörjarverksamhet i alla åldrar från Pirater/seglarlekis till vuxna seglare.

Exempel: 
- Omställning från heldagskurser under en vecka till halvdagskursen (för/eftermiddag) i två veckor med mindre grupper
- Extra instruktörer/tränare för att kunna dela upp deltagarna i mindre grupper och fördela ansvaret så att verksamheten kan rulla på även om någon ledare blir sjuk och behöver stanna hemma. 
- Extra kvälls eftermiddags träningar under sommaren för att ha aktiviteter för barn/medlemmar som kommer att semestra på hemma plan. 
- Kommunikationsutrustning 
- Extra bojar för att kunna dela upp i mindre grupper
- Flaggor till startfartyg, domare etc. för att kunna arrangera träningstävling på hemmaplan.  

Kriterier:
- Klubben är medlem i Svenska Seglarförbundet och har avlagt årsavgift för 2020 (senast 30/4)
- Bedriver grön verksamhet (seglarskola, träning eller annan aktivitet på grön nivå)
- Redovisar klubbens verksamhet via LOK-stöd 
- Har minst 80% (alt. minst 1500) av klubbens medlemmar i IdrottOnline* (baserat på föreningsrapporten)

Belopp
Klubben kan maximalt ansöka om medel motsvarande 50% av den summa klubben betalat i medlemsavgift till SSF för 2020. Ansökningstiden är 19-31maj. Beslut och utdelning sker efter ansökningstidens slut. 
Länk till ansökningsformuläret 

Uppdaterad information finns kontinuerligt på www.svensksegling.se, och ni är även välkomna att kontakta såväl kansli som styrelse när ni har frågor och idéer.

Seglarförbundets styrelse genom
Anders Selling, Ordförande

Top