Europeiska fartyg går tillbaka till segel

Europas sjöfartsindustri, som omsätter 145 miljarder euro, går tillbaka till teknologin med vingsegel som uppkom redan på 1920-talet.


I slutet av 2018 kommer tre stora fartyg i Europa köra omkring med höga metalcylindrar uppe på däck. De kommer spara 200.000 dollar var i bränslekostnader per år. Allt tack vare den finländske entreprenören Tuomas Riski.

"Vad vi har gjort är att vi har applicerat ny förståelse på en redan uppfunnen teknoligi," säger Riski till Forbes.

Den teknologin är "rotorseglet" som bygger på 'magnuseffekten', som vi har skrivit om innan. På 1900-talet blev rotorseglet aldrig någon succé då den bara sparade 6% av bränslekostnaderna. Men idag är bränslet mycket dyrare (olja kostar dubbelt så mycket som på 60-talet) och miljöfrågor är på tapeten. Så det är ingen överraskning att idén, som den tyska ingenjören Anton Flettner kom på, har fått ny fart.


Läs hela artikeln på Forbes.com.

Top