En stressad rorsman...

Spinnakernedtagningar kan bli stressiga om man råkar bli lite sen. Frågan är om den här rorsmannen hjälper till att hålla stressnivån nere...
Top