En situation som är lätt att missförstå

Claes Lundin har sedan tidig ålder seglat allt från Laser, Flying Dutchman till kölbåtar. Han var tidigt intresserad av regler och sedan 90-talet har han varit domare paralellt med sin egen segling. Idag är han huvuddomare på Allsvenskan och är ibland regelrådgivare åt det svenska landslaget. I helgen har han dömt Allsvenskan på Ekerö och vill förklara en situation som inträffade ett flertal gånger under regattan.

Vid flera tillfällen de senaste dagarna har jag sett en situation vid rundning av länsmärket eller vid målgång, som ser väldigt knepig ut i verkligheten och lätt missförstås. Den här animeringen hoppas jag är enklare att förstå.

Märket ska tas om styrbord och kan vara ena märket i en gate eller ett målmärke. Båtarna seglar med gennaker och har ganska branta skärningsvinklar.

Gul och Blå har överlapp när Gul går in i zonen. Blå är innerbåt, även om just det kan kännas lite avigt. Båda båtarna gippar mot märket och oavsett om Blå nu är läbåt eller klar akter om så är Gul skyldig att ge märkesplats.

Det är regel 18.2b som gäller och det blir så här eftersom det är överlapp mellan båtarna när den första av dem, Gul, går in i zonen. Motsvarande situation kan uppstå vid kryssmärket, men då kan inte den här regeln tillämpas eftersom regel 18 upphör att gälla när båtarna stagvänder.

Text Claes Lundin

Top