En ny art av späckhuggare?!

Kan det finnas en art av späckhuggare som hittills varit okänd för oss människor? Det misstänker en internationell forskargrupp som lyckats ta vävnadsprover från en grupp späckhuggare med ett annorlunda utseende än andra. 

Proverna från späckhuggarna ska nu analyseras och om några månader kommer svaret på om det rör sig om en egen art av späckhuggare. 

Misstankarna om att det kan röra sig om en egen art kom egentligen så tidigt som 1955, när 17 späckhuggare med ett avvikande utseende strandade på Nya Zeeland. De annorlunda späckhuggarna har ett rundare huvud och mindre vit ögonfläck än andra. 

De här späckhuggarna rör sig i svårtillgängliga vatten och det var utanför Chiles sydkust som forskarna lyckades ta ett litet vävnadsprov från djuren utan att skada dem. Proverna ska nu dna-analyseras på labb och om det visar sig vara en egen art kan det vara den största djurarten på jorden som hittills varit okänd.

De här späckhuggarna har rundare huvud och mindre vit ögonfläck än andra späckhuggare.

Överst: En vuxen "vanlig" hane - notera storleken på den vita fläcken, det mindre runda huvudet och formen på ryggfenan. 

Underst: En vuxen "Type D" hane - se att den vita fläcken är mycket mindre, huvudet är rundare och den smalare och spetsigare ryggfenan. 

Illustrationerna är gjorda av Uko Gorter. 

Top