Dokumentär: Dominiqu Görlitz försöker bevisa att stenåldersmännen kunde korsa Atlanten från väst till öst

Den tyske biologen och arkeologen Dominiqu Görlitz hade en dröm - att bevisa att stenåldersmännen hade kunnat korsa Atlanten från Europa till Amerika och tillbaka. I en ”reed boat”, alltså en båt byggd på vasstrån.

I juli 2007 samlade Dominique ihop elva seglare från fyra länder till New York för att testa sin teori. Deras tio meter långa båt Abora III, en båt gjord av vasstrån i Bolivia. Designen är gjord efter Görltitz antaganden från förhistoriska stenskrifter från Europa och Nordamerika.

På 60-talet lyckades aventyraren Thor Heyerdahl korsa Atlanten från väst till öst, även fast experter sade att det var omöjligt att segla tillbaka mot vinden.

Men Görlitz stenskrifter visar att stenåldersmännen hade centerbord som gjorde att de kunde segla mot vinden. De navigerade på stjärnorna och använde Golfströmmen för att ta sig västerut.

Förhistoriska människor från Europa kan alltså ha kolonialiserat och handlat med amerikaner tusentals år före Columbus! Detta kan förklara varför tobaksblad som bara växte i Amerika hittades i mumier från Egypten.

Abora III har blivit testad i och borde vara redo för den 1500 sjömil långa resan över Atlanten. Resan startar lugnt med sol och stabil vind. Men sedan går saker och ting snett.

En efter en går centerborden av och besättningen får problem. Abora III som i början seglade på så fint börjar sjunka när vasstråna börjar absorbera vatten.

//Måns Holmberg

Top