Den gröna fågeln (video)

The Greenbird - en farkost för land och is - med endast vinden som kraftkälla.


Videon publicerades i januari 2009. Målet med Greenbird och greenbirdproject var att slå fartrekord på både land och is. Drivkraften låg i att forska på nya sätt att transportera sig baserade på förnyelsebar energi. På hemsidan finns ett rekord på land rapporterat; 203,1 km/h. Rekordet sattes i Ivanpah i samband med America's Cup landsailing regatta 2009.

Mer information om den gröna fågeln hittar du på www.greenbird.co.uk.


Top