De värsta katastroferna med containerfartyg i modern historia

Varje år skeppas över 100 miljoner containrar runt om i världen och när man är ute och långdistansseglar ser man containerfartyg hela tiden. Trots alla resor som görs är det relativt ovanligt med olyckor, mindre än 1500 containrar tappas av fartyg i snitt per år.


Men olyckor händer. Nyligen inträffade en stor eld ombord på Maersk Honam, ett megafartyg som kan transportera över 15000 22-fots containrar. Vi ser tillbaka på några av de värsta katastroferna som har inträffat på containerskepp i modern historia. 

Maersk Honam i Arabiska Havet. 


Hanjin Pennsylvania – Indiska Havet, 2002

The Hanjin Pennsylvania hade bara varit i verk i mindre än ett år när en explosion inträffade i november 2002 utanför Sri Lanka påväg till Tyskland.

Tragiskt nog gick två besättningsmän bort i samband med olyckan. Fartyget hölls flytande och byggdes sedan om för att användas igen.

Hyundai Fortune – Adenviken, 2006

Den 274 meter långa Hyundai Fortune slogs av en kraftfull explosion i Adenviken den 21 mars 2006. Dussintals containrar flög överbord och släppte ut mängder med skräp i vattnet. Elden brann i flera dagar. Alla 27 besättningsmedlemmar plockades upp av den holländska flottan.

Fartyget bogserades sedermera till Oman där man räknade till att ca. 1000 av de 3000 containrarna som var ombord hade skadats i elden.

Rena – New Zealand, 2011

Tidigt den 5 oktober 2011 körde det 224 meter långa containerfartyget Rena in i Astrolabe Reef utanfär Nya Zeeland i 17 knops fart.

Fartyget spenderade de kommande månaderna med att täras upp mot revet samtidigt som bärgare försökte minska nedskräpningen så mycket som möjligt. När fartyget, efter ca. ett år, delades i två bitar tvingades man demontera fartyget i vattnet.

Olyckan resulterade i att ca. 200 ton oljebränsle släpptes ut i havet och Nya Zeelands premiärminister kallade vraket för "den värsta maritima katastrofen i landets historia."

Top