Défi Baltique - ett alternativ till Gotland Runt

Gotland Runt är inställt, kan man göra någon annan form av race istället? Denna fråga ställde sig Mikael Ryking. Flertalet röster lyfte idén att ett inofficiellt varv runt Gotland kunde köras ändå, men efter en del diskussion kom man fram till att det inte var en god idé. Problematiken ligger i grund och botten i Corona - Vad säger Gotlänningarna, vad säger sjöräddningen om det skulle hända något? Vad säger andra sporter?

Smittspridningen på havet är såklart minimal i synnerhet när det gäller shorthanded. Samtidigt är det av viktigt i dessa tider att föregå med gott exempel, ge inspiration och bejaka mänsklighetens starka förmåga att ta sig an och lösa utmaningar. 

Défi Baltique är ett one-off-event som är sprunget ur ett “window of opportunity” som uppstått då andra evenemang, till exempel Gotland Runt, av olika anledningar tvingats ställa in. Initiativtagare till eventet är Mikael Ryking, och syftet att främja och utveckla shorthanded-segling i Sverige. “Den Baltiska utmaningen” är ett träningsevent där man tränar i att kappsegla. Där de olika seminarier gör att det faktiskt är träning och att kappseglingsmomentet är en sorts kappsegling. 

Intentionen är att eventet ska vara 100% fossilfritt, något som kommit att bli mer och mer vanligt när det gäller denna typen av arrangemang globalt. “Flertalet regattor av denna typ har redan det som krav, och varför inte? Det finns bra och enkla alternativ och justeringar som tillåter oss att genomföra kul event, samtidigt som vi värnar moder jord och våra hav” säger Mikael.  

Nytt också är att man inte kommer att köra en fast distans, utan kommer köra en fast tid på vattnet - alla, oavsett hur snabb båt man har, kommer att vara ute på vattnet i cirka 48 timmar genom att segla på olika banor. Säkerhet, vindsystem, roligare. Man delar in fältet i olika grupper med hjälp av normaliserad VMC (distans/(seglad tid x SRS-tal)).

För att man ska köra krävs att minst 20 båtar anmäler sig. 

Konceptet:

 1. Short-Handed TRÄNING för kappsegling.
 2. Start eftermiddagen den 27 juni.
 3. Preliminärt Start på Kanholmsfjärden, mål vid Farfarsgund.
 4. Single-Handed och Double-Handed
 5. Norm VMC och 48 timmars banor. Istället för att sätta en bana med fast längd, så introducerar man ett koncept där man sätter en tid på vattnet, i detta fall 48 timmar, och inför ett antal banor som förväntas ge en seglad tid på 48 timmar för alla deltagare. Resultatet beräknas med Normaliserad VMC, vilket är seglad sträcka / (seglad tid X SRS-tal).
 6. 100% Fossilfritt. Evenemanget har som ambition att vara är 100% fossilfritt med förnybar energi och det finns krav på att elproduktion ombord är till 100% förnybar. 
 7. Triangelbana med hörn i norr, syd och väst. Alla banor kommer att vara approximativt liksidiga.
 8. Säkerhetsutrustning: Krav på säkerhetsutrustning kommer att vara rekommendationer. “Förtroende är bra och kontroll är bättre, men i slutändan är det ändå kompetens som ger säkerhet. Vi introducerar därför ett seminarium kring säkerhet på vattnet och från det får deltagarna dra egna slutsatser och garantera sig själva säkerhet.“
 9. Covid-19. Allt deltagande sker på eget ansvar och deltagare i riskgrupper ska noga tänka igenom sitt beslut att deltaga. Eventet inför en egenkontroll med ett formulär att besvara inför start med ett antal frågor som samtliga skall besvaras med nej för att kunna starta.
 10. Points of no return. Man inför samtidigt konceptet med "Points of no return", vilket innebär punkter, en eller flera, där samma frågor från föregående formulär skall besvaras med nei igen för att fortsätta. Dessa "Points of no return" innebär att det blir närmare Gotland än Stockholm, vilket gör att man gör ett medvetet val att fortsätta. Det kommer inte finnas krav på inrapportering av dessa formulär under racet. På samma punkt skall även skeppare och besättning göra bedömningen om båt och besättning kan fortsätta säkert under rådande väderprognos.
 11. Seminarier. Som komplement till seminariet om säkerhet kör vi ytterligare två seminarier. Ett om väderstrategi och ett om tips och tricks för shorthanded-segling. Detta är ett evenenmang för att utveckla shorthanded-segling och detta är en del av träningen. I höst vid lämplig tidpunkt så körs en debriefing av strategi, vägval och genomförande!
 12. Krav på AIS och VHF. AIS för trackingen och VHF för att kunna snacka mellan båtarna.
 13. Tracking på SailRaceToday
 14. Anmälan sker digitalt Google forms: https://forms.gle/nM77tgUcdw5L1CTNA

Top