CARLSKRONAS KAPPSEGLINGAR FIRADE 150 ÅR OCH SKONERTERNA BLEV 70

I somras firade flottans skonerter Gladan och Falken 70-årsjubileum samtidigt som barkarna i Carlskrona Båteskader slog världsrekord med att för hundrafemtionde året i följd hålla sina veckokappseglingar.


På äldre marinmålningar över Karlskrona redd med större skepp finns oftast barkar seglande intill huvudmotivet. För att återskapa atmosfären i de gamla marinmålningarna seglade Carlskrona Båteskader ut med tre barkar. På bilden syns Falken med en av barkarna i bakgrunden. Fler barkar finns på bilderna du kan klicka fram.

Varje år utbildas sjömän, gymnasieelever och kadetter ombord på Gladan och Falken med inriktning på sjömanskap och praktisk navigation.

TEXT OLLE APPELBERG

Top