Bring your bag - ”Utmaningen” ökade tillgängligheten till klubbsegling

Gamla Stans Yacht Sällskap sökte stöd från Seglarförbundets ”Utmaningen” för att öka tillgängligheten för nya och gamla medlemmar genom lagsegling. Utmaningen bidrog bland annat till att hålla nere kostnaden så att fler ungdomar kunde medverka.

Klubben har ett unikt läge på Beckholmen, längst ut på Djurgården i Stockholm som gör det enkelt för medlemmar som bor i Stockholm att utnyttja klubbens fem J/80 båtar i något vi kallar ”Bring Your Bag”, BYG. Du behöver alltså inte äga en båt för att kunna både tävla och träna.

Gamla Stans Yacht Sällskap (GSYS) är en ledande klubben i lagsegling som etablerat sig på världskartan genom sott årliga arrangemang Stockholm International Team Race Regatta. Förhoppning är att klubben framöver ska kunna arrangera en nationell Team Race Regatta i samma format och på så sett få med fler klubbar på denna unika form att segla.

Syftet med det bidrag klubben fick via ”Utmaningen” var att öka intresset för GSYS klubbseglingsverksamhet och ge tillgänglighet för nya och gamla medlemmar att komma på onsdagar och träna lagsegling.

Bidraget har hjälpt klubben hålla igång verksamheten och skapa intresse bland både yngre och äldre, nya som gamla medlemmar för klubbseglingen. Det har också bidragit till att hålla årsavgiften för klubbseglingen nere så att fler ungdomar kan medverka.

Den trånga sektorn för att hålla igång en verksamhet med både träning och kappsegling var funktionärer varje onsdag. GSYS har löst det bra genom att rekrytera funktionärer på onsdagarna till nästkommande onsdag - vilket innebär att seglarna själva tar ansvar för funktionärsbiten.

Eftersom det rör sig om kvällssegling så blev tiden en trång sektor. Båtarna måste vara i gott skick och allt måste fungera så seglarna snabbt kan komma ut på vattnet.

"Tack vare utmaningen som la grunden för förra årets satsning har vi nu en bra plan för 2019 att vidareutveckla träning och kappsegling i lagsegling och få med betydligt fler ungdomar, där vi nu fortsätter att satsa på ungdomar under 30 år. Målet är att få ett internationellt gångbart lag om 6-8 ungdomar som seglar för GSYS 2020/21 som blir ett delmål i vårt övergripande mål för klubben som är att GSYS ska göra segling synlig på Stockholms inre vatten med verksamhet som klubbsegling i våra J/80 och DF95 men även i samband med Big Boat Race och Team Race." berättar ansvariga på GSYS. 

Top