Boktips: Mallorca till Skanör

När Thomas och familjen i januari 2020 köpte en segelbåt på Mallorca, var drömmen att segla i Medelhavet. Men när världen två månader senare stängde ner, gick drömmen i kras. Den nya båten blev lika otillgänglig som om den låg på havets botten, och den extremt dyra hamnplatsen på Mallorca skulle ruinera familjen. Det är den historien som boken  "Utmaningen - en nästan omöjlig segling från Mallorca till Skanör" handlar om. Här följer ett pressmeddelande.

En nästan omöjlig segling från Mallorca till Skanör

När det blåser är Thomas Veber inte den som bygger vindskydd. I stället konstruerar han väderkvarnar och griper de möjligheter som livet bjuder på. Det gällde också, när familjen insåg att drömmen om de solvarma dagarna och den härliga långseglingen i Medelhavet skulle avbrytas.
 
Mot alla odds tog Thomas sig över de stängda gränserna och seglade tillsammans med tre vänner hem den nya båten från Spanien. Dåligt väder, stängda hamnar och problem med namnet på den nya båten gav utmaningar. Men oceanen bjöd också på stora upplevelser, livsdrömmar och insikter.
 
“Kanske just för att det var lockdowns och stängda gränser blev seglingen så fantastisk, även om det inte alltid gick som förväntat”, berättar Thomas Veber. “Vi fick i stort sätt segla non-stop, det hade vi inte gjort annars, men det betydde ju att det var fokus på upplevelserna ute på havet.”
 
Den nya boken “Utmaningen - en nästan omöjlig segling från Mallorca till Skanör” utkommer på förlaget Ocean Dream. Den handlar om hur tre män och en kvinna seglar runt ett Europa i kris. Den handlar om att hitta lösningar, när utmaningarna växer, och om att vända dåliga situationer till något bra.
 
Precis som vanligt skildrar Thomas genom sin positiva ton glädjen med att vara på havet och att få leva ombord på en båt under en lång havssegling, trots att det vid första anblicken är en omöjlig resa, han ger sig ut på. Han har både tillsammans med familjen och ensam genomfört en hel rad långseglingar. Han har skrivit flera maritima böcker och håller föredrag om segling och reseäventyr.
 
Utmaningen - en nästan omöjlig segling från Mallorca till Skanör
ISBN: 978-91-985069-7-6
215 sidor
Pris: 279 kr.
Förlag: Ocean Dream

Top