Back to basics: Ta rätt beslut under racen!

Som seglare är det väldigt ofta man kommer tillbaka och diskuterar samma moment i cykler och varje gång har man förhoppningsvis nya erfarenheter och kunskaper som gör att man förstår helheten ytterliggare lite bättre. En sak som kom tillbaka idag var hur man tar taktiska och strategiska beslut runt banan. Grunden i det resonemang som vi diskuterade idag på träningen var detsamma som jag skrev en text om för knappt två år sedan. Det handlar om att grunda sina beslut mer på fakta och mindre på gissningar.


Generellt tenderar vi seglare att ta beslut utifrån känslor och gissningar på vad som kommer att hända längre fram på banan. Ibland är självklart känslan bra men ingen kan med säkerhet veta vad som kommer at hända med vinden om en minut eller på nästa kryssbog. Så för att bli en seglare som konstant är med i toppen är det bra att ha ett ramverk för hur man tar beslut i båten. 

Detta är alltså en repris från 2012 men ändå lika aktuell, i texten utgår vi från ett krysspersepektiv men som Magnus skrev i kommentarerna fungerar det lika även på undanvind:

I helgen var det Liros Camp i Göteborg, ett forum för att ta hand om erfarenheter och kunskap från OS-laget till alla som vill göra satsningar mot 2016 och 2020. En besättning som var framme vid podiet och blev utfrågade var Lisa Ericsson och Astrid Gabrielsson som seglar 470. De sa mycket bra, men det var framförallt hur de jobbade med krysstaktik som fastande. De körde med tre indata, långa benet, kompassen, fältet om två av tre var uppfyllda så var det bra. Dvs om fältet seglade för babord och kompassen visade på högervriden vind så skulle de också segla för styrbord även om babordsbenet upp till märket var längre än styrbordsbenet.

Fältet: Styrbord

Kompassen: Styrbord

Långa Benet: Babord

Summa styrbord: 2

Summa babord: 1

Slutsats: Segla för styrbord

Det kan annars vara svårt att prata om taktik på ett rationellt sätt, för segling är ju som bekant en så komplex sport, ingen annan dag är den andra lik osv… Det här tankesättet gjorde det väldigt lätt att fatta besluten ombord. Sebastian Östling som också jobbat efter samma modell jämförde med hur ett pokerproffs resonerar, han räknar alltid på sannolikheten att vinna en hand och i det långa loppet så går han alltid plus. Översatt till seglingsspråk innebär det att resonerar man enligt 2 av 3 modellen kanske man inte alltid är först upp vid märket men man är alltid med i toppen om man bara ser till taktik.

De tre faktorerna kan eventuellt variera i olika förhållanden och det kan kanske ibland vara lämpligt att byta ut en faktor mot till exempel strömfördel men det är ändå samma metodik.Vi tar och går lite djupare in på de tre indata eller variablerna om man så vill.

Fältet är naturligtvis de andra båtarna, tyvärr eller som tur är seglar ju inte alla båtar åt samma håll hela tiden men det är sällan som precis hälften seglar för babord och den andra hälften för styrbord. Därför får man väl säga att majoriteten av båtarna är det som avgör om denna variabel skalla ha värdet styrbord eller babord. Ibland kan man med fältet mena de båtar som är närmast runt sig eller de som är speciellt intressanta för totallistan.

Det långa benet är antingen styrbordsbenet om man befinner sig till vänster om mittlinjen av banan eller babordsbenet om man befinner sig på höger sidan. Ett vanligt sett att resonera är att man om möjligt alltid ska segla det längsta benet först för att ge sig själv fler möjligheter om det förhållandena förändras.

Långa benet först

Med kompassen syftar man på om man är på hög eller låg kurs i förhållande till medelkrysskursen. Denna kurs är proportionellt dvs hänger direkt samman med vindens avvikande från medelvindriktningen. Alltså är vinden högervriden seglar man högt för styrbord är vinden vänstervriden seglar man högt för babord.

Vad är hög kurs?

Visst är det lätt med segling ibland, varför gör man det krångligare?

Victor Västernäs

victor@searchmagazine.se

Top