Back to basics: Starta mitt på linjen!

Nu tar vi återigen och tittar på det intressanta ämnet seglingstaktik. 2012 skrev undertecknat en serie med tips i olika taktiska situationer, nu återpublicerar vi dessa med vissa modifieringar och tillägg till texterna.Det ska handla om på starter mitt på linjen, denna konst som ofta är ett säkrare kort än att starta vid någon av ändarna. Texten är uppdelade i tre delar, lucka i lä, landmärke och starta bättre än de andra båtarna.

 

Kring lä lucka har jag inte så mycket att tillägga det förblir en av de absolut viktigaste ingredienserna i en bra start och jag har jobbat mycket i min 49:er segling för skaffa en bra teknik för att kunna jobba sig till en lälucka. Så tipset här är helt enkelt gör detsamma, det lönar sigJ.

Sen kommer vi till ämnet att starta mot landmärke eller mot de andra båtarna. Till att börja med ska jag lägga till att det går alldeles utmärkt att ta landmärke även till lovart på motsvarande sätt som vi tar det i lä. Det kan vara till stor hjälp om man inte ha möjlighet att se sitt landmärke i lä.

Vidare har vi utvecklat en process där vi bestämmer oss för om vi startar på vårt landmärke och attackerar linjen eller om vi väljer att starta i linje med fältet. Om vi attackerar linjen känner vi att vi har bra koll på var linjen är samt att de flesta båtar är lite för långt bak för att kunna hinna fram till linjen i tid. I ett sådant läge har man möjlighet att vinna starten bara genom att ha gjort sina förberedelser ordentligt.

I det andra fallet när vi väljer att starta i linje med de andra båtarna(för mot för) har vi sämre koll på våra landmärken eller så vet vi att fältet ligger långt upp mot linjen och vi vill inte sticka ut och bli tagna för tjuvstart. Det kan också ha att göra med hur mycket vi vill riska i starten, om det är väldigt stora tryck skillnader och stora skift har antagligen starten mindre betydelse för hela seglingen och då är det väldigt onödigt att riskera för mycket i starten.

Beslutet om vi ska starta mot linjen eller för-mot-för tar vi vid ca en minut kvar, då det börjar bli uppenbart hur starten kommer att se ut.

Hoppas dessa extra kommentarer och texterna nedan kan väcka nya idéer och kanske göra er till lite bättre seglare.

/Victor Västernäs


Lucka i lä

I starten oavsett var man startar vill man ha lucka i lä, dvs lite utrymme ner till nästa båt så att man inte får spegelvind direkt efter start. Det är också bra med lälucka för att kunna göra en bättre acceleration ut från starten.

En lälucka får man inte, man måste jobba sig till den i de allra flesta fall. Det blir nu lite olika approach i jolle respektive kölbåt. I kölbåten håller man båten i rörelse hela tiden, medan man i jolle ligger mer stilla i närheten av linjen. Hur som helst så gäller det att låsa upp båten i lovart och skapa sig distans till läbåten. Detta är till stor del en teknisk manöver och därför svår att säga så mycket generellt om, vad man kan säga är att när man väl har jobbat upp sin lucka gäller det att försvara den mot båtar som kommer in mot linjen sent och försöker ta din lucka. Det gäller att ha ögon i nacken och innan det kommer en båt, vrida ner sin egna båt och stänga till luckan så att det inte kommer in någon. Om man inte är tillräckligt snabb med att styra ner båten kan det fungera att skrika högt och verka allmänt jobbig, som jag skrev i texten om lovartsstarter är det ingen som vill starta bredvid den båten som skriker mest.

Att ha en lälucka i starten är väldigt bra!

Landmärke är bra men mer som guide än regel

Att ta landmärke för att veta vara linjen är, kan vara väldigt hjälpsamt speciellt när det är underbåge på linjen. Om man kan, bör man även ta landmärke när man ligger en bit under linjen och när man är över linjen. Tänk dock på att avståndet upp till linjen varierar beroende på var du befinner dig på linjen. Ibland ligger land på ”fel sida” av linjen, dvs inte till vänster om startlinjen, då kan man behöva ta landmärke i lovart istället. Det gör man på samma sätt fast tvärtom. I värsta fall så finns det inte land varken till höger eller vänster om startlinjen, då är man körd!

I en jollestart där man ligger stilla vid linjen långt innan ska man vara väldigt glad om man kan skymta landmärkena någon gång under den sista minuten, men då får man i alla fall ett hum om hur långt det är kvar upp till linjen. I kölbåt har man oftast en man på fördäck som kan se landmärkena bra och kan rapportera bak till resten av besättningen.

Det finns nästan alltid ett rött hus som man kan ha som landmärke.

Landmärke är bra men man måste också inse att startlinjen är där fältet är. Har vi överbåge på linjen, så kan man inte ligga kvar på linjen då gäller det bara att vara skymd för startbåtarna.

Överbåge i starten.

Starta bättre än de andra båtarna!


Tajming är A och O, tajming till linjen så att man är så nära som möjligt när skottet går men framför att gäller det att komma ut med lite bättre läge än båtarna runt sig oavsett om man är över eller under linjen. För att åstadkomma det kan man antingen accelerera snabbare, börja accelerera tidigare eller komma med mer fart från början, svårare än så är det inte!

Jag skulle tro att vi säkert kan skriva fler artiklar om starter, ämnen som babordsstart, start i ström, länsstart, halvvindsstart och säkert fler ändå. Ändå lämnar vi nu starterna för ett tag och nästa vecka tar vi ett nytt ämne. Vi har fått önskemål om skriva om länstaktik, så där för blir det ett litet kronologiskt hopp nästa vecka.

Victor Västernäs

victor@searchmagazine.se

Top