BÅTSTATISTIK BLOCKET SOMMAREN 2016; Båtägandet i Sverige

Vi har fått in en rapport från Blocket som har sammanställt statistik som rör båtlivet. Här kommer del 1; Båtägandet i Sverige. Vi kan bara konstatera att det finns en hel del attityder och föreställningar att jobba på här! Mer segling åt folket!


En femtedel av svenskarna äger idag själva en båt eller har en partner som gör det. Vidare lånar nästan var tionde (9 procent) båt från släkt eller vänner, vanligast förekommande är det i Göteborgsområdet där 16 procent svarar att man ibland lånar båt av vänner/släkt/kollegor.

Båtägandet är långt högre bland de äldre (50-64 år), 26 procent än bland yngre (– 29 år), 10 procent. Även de i pensionsåldern är i högre grad båtägare, 23 procent. Det finns även regionala skillnader i båtägandet. I norra Mellansverige är båtägandet som mest utbrett och hela 34 procent av de tillfrågade svarar att de äger en båt.

– Geografiskt sett är det klart att båtägandet är större i de regioner där invånarna har närhet till vatten. Åldersskillnader i båtägandet kan förklaras av att en mer senior ägare kan ha bättre ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar än till exempel en studerande, säger Linnéa Aguero, presschef på Blocket.

BÅTEN SOM SYMBOL

Många båtägare har en tydlig bild av båten och vad den symboliserar. Hela 60 procent av båtägarna anser att båten främst symboliserar semester, tätt efterföljt av 56 procent som tycker att båten symboliserar frihet. Vidare svarar 37 procent att båten är en symbol för fiskesporten. En tredjedel av båtägarna svarar att det främsta användningsområdet för båt är fiske. I norra Sverige är det 60 procent som har båten främst för detta ändamål. Av båtägarna är det främst den yngre åldersgruppen (– 29 år) som ser båten som en hobby (58 procent).

DET SKALL VARA MOTOR OCH PLAST

Om de svenska båtägarna får välja vilken typ av båt de helst skulle åka runt i, är motorbåten den ohotade ettan. 45 procent svarar att det ska vara en motorbåt jämfört med tvåan segelbåt som 25 procent anger. Det är stora likheter sett till ålder och kön. De grupper som sticker ut är kvinnor mellan 30-49 år (42 procent) och göteborgare (42 procent) som föredrar segelbåt framför motorbåt.

– En anledning till motorbåtens popularitet är att man kan förvara de flesta motorbåtar i sitt garage, många segelbåtar kräver istället varv och att man väntar in båtklubbens sjösättningsdagar, säger Linnéa Aguero, presschef på Blocket.

När det handlar om båtens material svarar en majoritet på 40 procent av samtliga tillfrågade (båtägare eller båtspekulanter) att de föredrar plastbåt framför aluminium och trä. Bland de som redan äger båt idag är det fler än hälften (53 procent) som svarar plast.

– Plast är ett tacksamt material som många båtägare föredrar av praktiska skäl. Plastbåtar kräver inte samma grad av underhåll och skötsel som exempelvis träbåtar, säger Linnéa Aguero, presschef på Blocket.

BÅTPRYLAR UTAN BÅT

I snitt uppskattar svenska båtägare att de har båtprylar värda 22 853 kronor i förrådet. Intressant är att även de som själva inte äger båt utan ibland lånar/hyr eller går i båtköpartankar har värdefulla båtprylar i förrådet – dessa uppskattas till 17 700 kronor.

– Nu under semestertider är det många som letar tillbehör till båten, alltifrån reservdelar till utrustning och vattensportsprylar. Under ledigheten kan det löna sig att rensa ur förrådet på det som inte längre kommer till användning – här finns många tusenlappar att tjäna, säger Linnéa Aguero.

TNS SIFOs internetpanel med representativt urval av boende i Sverige, 18-79 år. Fältperiod 6 - 12 maj 2016 med 819 svarande, varav 300 äger, har tillgång till båt eller funderar att köpa en båt inom de närmaste två åren.

KÄLLA: BLOCKET

Top