250m2 + gennaker = ren magi

Det är ren magi när den här gennakern åker upp ur båten och fyller. Vi kan se klippet om och om igen. De här TP52:orna är fantastiska båtar.  


Top