1800 km ensam längs Sveriges kust

Efter en utebliven tävlingssäsong i kölvågen från COVID-19 startar Joakim Brantingson helt på egen hand en 1800 km lång kvalificeringssegling längs den Svenska kusten.

– Den nya båten Estelle ligger redo vid bryggan i Saltsjöbaden. Den här veckan lägger jag loss förtöjningarna och påbörjar vad som kan bli en uppåt två veckor lång solosegling, säger KSSS-seglaren Joakim
Brantingson.

Att delta som ende svensk i nästa upplaga av happskappseglingen Mini-Transat som sker 2021 är Joakims mål, om inte COVID-19 fortsätter sätta käppar i hjulet:
– Karantäner, lockdowns och leveransproblem har kantat den här säsongen. Trots att vi inte har kunnat följa nånting från vår ursprungliga planering är jag ändå tacksam över att ha bibehållit hälsan under året. Därför är det ett privilegium att kunna ge sig ut längs kusten och delta i den för mig allra bästa formen av självisolering under den pågående pandemin. Även om jag möter trötthet, vind och regn längs rutten i Östersjön.

1000 nautiska sjömil, motsvarande 1800 km skall seglas utom tävling och dokumenteras som den den ena halvan av kvalificeringen till havskappseglingen Mini-Transat. Den andra halvan består av 1500nm seglade tävlingar längs den Franska Atlantkusten. Sedan tävlingens första upplaga 1977 startar kring 80 seglare vartannat år, helt ensamma och utan stöd och kontakt från omvärlden, med målet att först korsa Atlanten i sina små segelbåtar.

Men solosegling är inte bara en ovanlig sport i Sverige, utan även internationellt. Jämfört med det sammanlagda antalet seglare som genomfört Mini-Transat sedan 1977, bestiger fler klättrare Mount Everest årligen.

Båten Estelle är bara 6,5 meter lång, väger under 1000kg och är bara byggd för en sak –att segla fort. Varken kök eller toalett finns ombord. Båten är omålad inuti och så tunt byggd att solen skiner igenom skalet. Istället för säng finns en specialsydd sittsäck som håller Joakim still när Estelle korsar Östersjöns.

Tjugosex företag, majoriteten svenska, är anslutna som partners till satsningen och förser Joakim med utrustning. Därtill finns ett tjugotal nyckelpersoner ombord; läkare, psykolog, sömnforskare och seglare stöttar Joakim med expertråd. Men både företagen och rådgivarna står kvar på bryggan när Joakim kastar loss.

Rutten startar vid Almagrundet, utanför Sandhamn och tar sedan Joakim söderut för att runda Bornholm. Joakim vänder därefter norrut till Finngrundet och passerar Gotska Sandön på väg tillbaka till Almagrundet. Seglingen blir inte bara tävlingsförberedande, då Joakim navigerar helt utan elektroniska sjökort och lever på frystorkad mat precis som under Mini-Transat, utan också en fantastisk möjlighet för datainsamling för att hitta konkurrensfördelar inför kommande kappseglingar.

Starten av seglingen kommer att annonseras på Joakims sociala medier och under pågående segling går det att realtid följa Joakims position via internet på följande länk: www.joakimbrantingson.com/estelle.

Top