100 nya arter - Havets Twilight Zone

I mörkret, på 130-309 meters djup utanför korallreven i Karibien, har forskare funnit ett unikt ekosystem. Var femte fisk de såg visade sig vara en helt ny art, i vad som brukar kallas "korallrevens twilight zone"

Forskare från The Smithsonian Institute undersökte under 2018 med hjälp en bemannad undervattensfarkost de vatten som omger korallreven i Karibien. På ett djup av 130-309 meter, där extremt lite ljus förmår att tränga ner, fann de ett stort antal arter som tidigare varit helt okända för vetenskapen.

Sammanlagt har ett 40-tal forskare deltagit i projektet och det har resulterat i att man kunnat namnge 6 nya släkten och ett 30-tal nya arter. Forskarna konstaterade också att många av de arter som lever i denna zon är släkt med arter som lever vid korallreven, men som man inte väntat sig finna på detta djup.

Då ekosystemet i den undersökta zonen är så pass unikt anser forskarna att det bör få ett eget namn - "the rariphotic zone".

Källa: Science Dailiy

Top