10 anledningar till att företag borde anställa seglare

Simon Daspe har gjort en lista på LinkedIn där han förklarar varför företag behöver seglare. Läs den nedan. Håller ni med?


 

1. Analytisk förmåga

Kompasser, tidvattencharts, väderprognoser. Seglare tar in och analyserar data från flera håll för att ta rätt beslut.

2. Flexibilitet

Seglare måste anpassa sig till väderprognosen. Varje dag på en båt har nya utmaningar.

3. Självkännedom

Seglare har tid för själviakttagelse och vet därför sina styrkor och svagheter. Denna själviakttagelse gör att man utvecklar sin mentala uthållighet.

4. Stresstolerans

Seglare håller sig lugna även under nödsituationer. Vad finns det för positivt med att stressa upp sig? Ingenting.

5. Beslutsfattande

Från att hissa seglen till att nå sin destination, måste en massa beslut tas. Det finns inte tid för otydligheter på en båt.

6. Åtgärdsplanering

Efter att ha satt upp en rutt, kommer en seglare planera när han ska slå. De kommer att uppdatera positionsrapporten. De kommer att laga ett trasigt roder om det krävs.

7. Kreativitet

Har du hört historien om Yves Parlier? Han fixade en mast med glödlampor och en hemmagjord ugn. Seglare är havets MacGyver, med en tamp kan dom fixa det mesta.

8. Verbal kommunikation

Face to face eller genom en VHF radio. Tydliga och klara meddelanden som förstås även om förhållanden inte är optimala.

9. Ansvarstagande

En seglare tar ansvar för sin båt och alla ombord.

10. Lagkänsla

Ombord är säkerhet allas ansvar. Om någon faller överbord är det inte bara en persons problem. Man överbord situationer visar att alla i besättningen har en roll i att rädda sin lagkamrat.

Top