Åland hållbarhetscertifierar gästhamnar

Fem åländska gästhamnar har beviljats den internationella hållbarhetscertifieringen Blue Flag. Certifieringen är en av de största i sitt slag och finns i nästan 50 länder världen över. De åländska hamnarna är de enda certifierade i Finland.

“Det känns otroligt bra att vi nu blivit Blue Flag-certifierade! Det är ett jättefint bevis på att vi bedriver ett framgångsrikt hållbarhetsarbete”, säger Yvonne Sjöström vid Käringsunds Gästhamn i Eckerö på västra Åland, som är en av de nycertifierade. De övriga åländska gästhamnarna som beviljats certifieringen är Glada Laxens Gästhamn, Karlby Gästhamn, Kastelholms Gästhamn och MSF Gästhamn. 

Hållbarhet är en allt viktigare del av den turistiska upplevelsen. Allt fler resenärer förväntar sig ett tydligt hållbarhetsarbete av de destinationer och verksamheter de besöker. För några år sedan ansågs hållbar turism främst vara något som förknippades med lyxturism, medan det numera är en hygienfaktor. 

“Att vi har fått våra fem första hållbarhetscertifierade gästhamnar är ett viktigt steg i det långsiktiga arbetet mot att göra Åland till en hållbar och ansvarsfull besöksdestination.”, berättar programansvariga Emma Lundberg vid Visit Åland.

För att få hissa den blåa flaggan måste gästhamnarna uppfylla kriterier inom miljöledning, miljöinformation, säkerhet och service samt vattenkvalitet. Dessutom ska deras ansökan om certifiering godkännas av både en lokal och en internationell jury. I den internationella juryn ingår exempelvis representanter för FN:s miljöprogram, UNESCO och World Tourism Organization. 

Totalt är över 4 500 gästhamnar, stränder och båtar i nästan 50 länder Blue Flag-certifierade. Blue Flag drivs internationellt av organisationen Foundation for Environmental Education (FEE) med huvudkontoret i Köpenhamn. 

“På årets internationella jurymöte var höjdpunkten att för första gången få bevilja de åländska gästhamnarna Blue Flag-certifieringen”, berättar Sophie Bachet Granados, Director för Blue Flag International.

På Åland är det Visit Åland som ansvarar för certifieringen och de åländska gästhamnarna är de enda Blue Flag-certifierade hamnarna i Finland. Arbetet med att certifiera gästhamnarna är ett samarbete med Interreg Central Baltic-projektet Smart Marina, som drivs av Ålands Utvecklings Ab.

“Arbetet fortsätter nu med sikte på att fler åländska gästhamnar ska bli certifierade till säsongen 2021”, berättar Emma Lundberg.

 Blue Flag är en systercertfiering till Green Key, som finns på Åland sedan 2014.

Top