Äldre än Shakespeare

Känner du dig gammal? Den här varelse är troligtvis långt över 400 år och kan vara så gammal som 512 år.

Håkärringen, även kallad grönlandshaj, anses av forskare vara jordens äldsta levande ryggradsdjur. Den lever normalt i norra Atlanten runt Arktis, men syns även ibland i våra svenska vatten. Hajarna, som kan bli drygt fem meter långa, växer med endast 1 cm per år och blir könsmogna vid ungefär 150 års ålder.

Top