RASMUS MYRGREN MOT LONDON 2012

Mars 02, 2012 @ 22:41:45   Foto Search Magazine


Det häftigaste med det här är att det blev tio race vilket är tio timmars segling och i mål är det en hands avstånd som avgör. Då inser man vilka extremt små marginaler det är i idrotten. Det är det första Rasmus säger när jag ber honom sammanfatta regattan i Miami och det är när Rasmus berättar som man förstår att regattan faktiskt var ännu jämnare en resultatet redan avslöjar. Rasmus Myrgren har inte ens varit hemma en vecka när han tar sig tid att prata med oss mellan en föreläsning på Bosön (inför våra seglargymnasieelever) och olika åtagande på Båtmässan i Göteborg.

 

Det var i slutet av januari. Den gamla säsongen hade knappt hunnit avslutas när den nya rivstartade på allvar med världscuptävlingen i Miami. Alla OS-klasser var inbjudna och många i det svenska landslaget tog sig till andra sidan Atlanten för att möta flera av världens bästa seglare. För Rasmus betydde det att återigen ställas mot britterna Paul Goodison och Nick Thompson samt argentinaren Julio Alsogaray.

 

Även om ambitionen innan regattan som vanligt var att fightas om en pallplats fanns det några osäkra moment för Rasmus. - Om jag får välja så väljer jag stora vågor. Det är absolut en av mina starka sidor att på undanvinden balansera båten i vågorna. Då tappar jag sällan placeringar utan brukar tvärtom kunna segla ifrån. I Miami är det väldigt platt i bukten med enbart korta vågor och oftast lätta vindar. Jag visste att jag var lite för tung och försökte faktiskt banta några kilo dagarna innan, berättar Rasmus. Det var just problemen med att hitta känslan i de korta vågorna som Rasmus tror låg bakom att han i första racet tappade på undanvinden och en topp tre placering blev till en sjunde plats. Men efter den inledande frustrationen ökade vinden under dag två och tre och Rasmus seglade hem tre raka segrar. - Jag var väldigt nöjd med mina starter. Jag brukar annars kunna vara lite seg just i startögonblicket men det funkade riktigt bra den här gången. Jag är extra nöjd eftersom det var ett av målen för mig och min tränare Steve att jag skulle prestera bättre i starten och den första fjärdedelen av racen. Vi jobbade även väldigt mycket på att förbättra vårt samarbete ute på vattnet som vi hade många bra diskussioner kring och tog stora steg framåt med. De avgörande och stora regattorna är många i år inför OS och för mig var det viktigt att vårt samarbete skulle utvecklas. Det känns skönt att veta att vi är på rätt väg.

 

Efter en stabil grundserie med mycket bra placeringar för Rasmus var det nu dags för finalseglingarna som avgör vem som får segla i medaljracet. Under första dagen blåste det näst intill inget och det enda racet som startade fick avbrytas i brist på vind. Även om Rasmus gärna hade sett att just detta race hade fullföljts eftersom hans närmsta konkurrenter, engelsmännen och argentinaren, låg långt bak i fältet. Dagen efter blev det tre seglingar som avslutade finalserien. - Det var nu, vilket var bra att det kom upp, som jag började visa att jag hade problem när det inte handlade om att jaga utan att styra racen. Istället för att segla mitt race började jag förhålla mig till de andra. Jag började fatta andra typer av beslut, fullföljde inte i alla lägen mina vägval och började även kompromissa i mina taktiska övervägande. Det straffade sig. Speciellt i dessa förhållanden måste man våga ta skiften fullt ut och inte börja tveka. Som tur var hade jag ganska bra fart på undanvinden vilket gjorde att jag klarade mig hyfsat.

 

När det var dags för de tio bästa seglarna att göra upp om pallplatserna i medaljracet var det de ovan nämnda fyra seglarna Rasmus, Paul, Nick och Julio som alla hade chansen att ta hem segern. Detta otroligt jämna utgångsläge gjorde att ingen hade råd att släppa den andre i de återigen mycket lätta vindarna. - Jag tror jag är lite ”safe” i min seglingsstil så när starten gick valde jag att starta i lä om hela klungan. Nick var lite för ivrig och trycktes upp mot lovartsbåten, tvingades tjuvstarta och var därmed borta från täten och det blev vi andra tre som fick göra upp om segern. Första kryssen var lite jobbig och jag rundade som femma eller sexa vilket gjorde att jag även var ganska stressad på länsen där dessutom Paul och Julio låg etta och tvåa. Som tur var började de bråka med varandra vilket gjorde att jag kunde ta in mycket och låg trea strax bakom vid gaten. Eftersom vi var så fokuserade på varandra kom de andra ikapp på kryssen och några gick om men jag rundade precis efter Paul och framför Julio. Jag satsade allt på att segla om Paul vilket gjorde att vi hamnade långt ut på högerkanten medan Julio seglade mer rakt på. Paul gippade, kanske en halvminut efter mig, vilket jag tror var utslagsgivande mellan oss två eftersom han därmed gick miste om det lilla extra trycket jag fick. Själva målgången tror jag faktiskt avgjordes av att jag fick en lite halvsurf på de svallvågorna som alla följebåtar förorsakade och kunde sträcka fram nosen precis före Julio, säger Rasmus nöjd.

 

Rasmus är väldigt noga med att hela tiden påminna om att det i slutändan, just som den här gången, kan vara några få centimeter som fäller avgörandet. - Tio centimeter kan man tycka att man kan hitta var som helst på banan. Har man den inställningen från början kan man segla upp sig flera placeringar bara på grund av denna mentala inställning. Det gäller att jobba väldigt hårt på varje millimeter. Varje sekund varje hundradel är så fruktansvärt viktig! Kolla youtube-länken i slutet för att se vilket klipp Rasmus har valt för att komma ihåg detta.

 

Att Rasmus första världscupseger skulle kännas som en revansch för OS-seglingarna 2008, där Paul Goodison seglade bort Rasmus från pallen för att säkra sin egen guldmedalj, vill Rasmus inte riktig kännas vid. - Det är klart att jag är extremt glad över vinsten men det var inget jag behövde för att bygga upp mitt självförtroende. Jag tror att det var jobbigare för Paul att hamna bakom mig än att det var viktig för mig att vinna över just honom.

 

Förutom Rasmus var det flera andra av svenskarna som placerade sig bra. I Laserklassen seglade Emil in på 17 plats med två starka andraplatser från grundserien tätt följd av Jesper Stålheim på 18 plats. Fredrik Lööf med gasten Max Salminen seglade in som nummer två och bevisade återigen att han tillhör den absoluta världsklassen med ytterligare en pallplats i internationella sammanhang. Johan Tillander och Björn Allanson hamnade på en 11 respektive 13 plats bland finnjollarna, Carl P Sylvan och Otto Hamel seglade in på en 17 plats i 49er och Anna Kjellberg och hennes besättning slutade på en 14 plats i damernas matchracing. Härnäst väntar Princess Sofia Cup på Mallorca och Hyèresregattan i Frankrike i slutet på april.

 

Text Johann KniggeKOMMENTERA

ruzzaPosted November 21, 2015 at 05:36

nice aRTICLE THANKS FOR SHARING HAVE A GOOD DAY Who Can Do My Dissertation for Me
Reply
amirPosted December 20, 2015 at 06:39

You're 1 really dependable weblog author. I am talking about, typically, writers come up with problems and also the data they provide isn't because useful. A person however; all you state writing instruments away. Your own suggestion with regard to using for example had been the very best. This website is ideal! upload photos to instagram
Reply
amirPosted January 09, 2016 at 07:22

Which could perform short-term, yet it’s not just a feasible long-term remedy regarding fellas who would like to become your a single specific lady they will can’t quit contemplating. Business To Business Franchise
Reply
amirPosted January 09, 2016 at 12:58

-Thanks for your time in the inviting blogging you’ve become authoring. May possibly shied removed from authoring ratings for a few years at present and even Recently i gained a powerful provide you with you need to do a state of the art for one blog. Sales Based Franchises
Reply
amirPosted January 09, 2016 at 14:56

That will operate short-term, nevertheless it’s not only a workable long-term option pertaining to folks who want to always be achievable one particular particular young lady that they can’t end thinking of. Franchise Businesses
Reply
amierPosted January 19, 2016 at 06:49

That will operate short-term, nevertheless it’s not only a workable long-term option pertaining to folks who want to always be achievable one particular particular young lady that they can’t end thinking of. TrendTrader
Reply
amirPosted January 28, 2016 at 07:53

This unique is a fantastic put up I just spotted using show it again. Suggest whatever I wanted to ascertain optimism through forthcoming you are likely to remain for the purpose of showing this terrific put up. Citidel Ltd Review
Reply
amirPosted January 30, 2016 at 06:27

There are several dissertation internet sites on-line because you get evidently reported as part of your web site.  Mobile Optin
Reply
amirPosted February 02, 2016 at 13:27

That i taken aback when using the exploration everyone intended to get this to selected present astounding. Terrific process! Cappadocia hotels
Reply
amirPosted January 19, 2016 at 11:15

One of the many blog sites using the net, I like perusing joining your the foremost; most people make available you and me such a lot of material within smallish section. I'm sure on the lookout for not to mention as there are a spirit for the purpose of helpful penning, I just determined you would purpose everybody in your best suited place. How can you guidance? Medallioniare App
Reply
amirPosted January 09, 2016 at 16:30

My group is definitely ideal within the application. Retain the strategies emerging; there’s normally living room designed for change for the better. https://www.youtube.com/watch?v=xMzrY4sirgQ
Reply
amirPosted January 19, 2016 at 09:44

You might be a single extremely trustworthy website article writer. After all, generally, people reveal concerns as well as the details they feature just isn't since sensible. An individual alternatively; whatever you point out pencils out there. The advice regarding the usage of as an example has been the most effective. This web site is perfect! Centument Ltd
Reply
amriPosted January 28, 2016 at 08:27

Ones new music is usually wonderful. You could have many incredibly proficient painters. When i hope people the most beneficial connected with achievements. Mobile Optin Review
Reply
amirPosted January 19, 2016 at 12:34

Your current tunes can be remarkable. You've got a number of quite accomplished musicians. My spouse and i would like anyone the top involving good results. Gold Digger Review
Reply
alikhanPosted December 18, 2015 at 13:49

I am interested in such topics so I will address page where it is cool described. The Venus Factor Review
Reply
amirPosted January 05, 2016 at 07:56

Looking through a person's blogs and forums would make people prefer to publish progressively more. I did so your we appeared to be really happy by using. Them aren't executed to the place nonetheless it’s striking. I'll give you actually the hyperlinks so you're able to look at them to do allow me to explain imagination. bmi calculator
Reply
amirPosted January 09, 2016 at 09:37

Looking through a person's blogs and forums would make people prefer to publish progressively more. I did so your we appeared to be really happy by using. Them aren't executed to the place nonetheless it’s striking. I'll give you actually the hyperlinks so you're able to look at them to do allow me to explain imagination. E2 Visa Franchise
Reply
amirPosted January 19, 2016 at 09:02

Ones own carry on web log is as an expose’ at as much as possible tailor-made documents and even I noticed the application highly insightful. Satisfy continue authoring, one present a lot of. Million Dollar Months Review
Reply
amirPosted January 09, 2016 at 06:26

Which could perform short-term, yet it’s not just a feasible long-term remedy regarding fellas who would like to become your a single specific lady they will can’t quit contemplating. Which could perform short-term, yet it’s not just a feasible long-term remedy regarding fellas who would like to become your a single specific lady they will can’t quit contemplating. Business Coaching Franchise
Reply
amirPosted January 09, 2016 at 08:23

My partner and i seemed upwards your website mainly because We have observed a great deal concerning the content. Buy A Franchise
Reply
amirPosted January 09, 2016 at 14:06

Following reading through your own weblogs, We therefore wish to launch my very own essayteam too! social media business plan
Reply
amirPosted January 09, 2016 at 12:24

Your website is this one-stop buy everything educative crafting. Senior Care Franchise Canada
Reply
nobuoPosted December 21, 2015 at 15:02

Software convert pdf to flash and pdf tool software for pdf to word, excel, ppt, images pdf converter mac and convert pdf files to download free trial.
Reply
JasminPosted December 29, 2015 at 11:35

The most fascinating subject on this remarkable subject that can be discovered on the chic ... recruitment agency gta
Reply
amirPosted January 09, 2016 at 06:27

Which will do the job short-term, although it’s an excellent sensible long-term alternative intended for people who wish to possibly be to be able just one exclusive gal many people can’t halt planning on. Business Coaching Franchise
Reply
amirPosted January 19, 2016 at 09:54

Looking through a person's blogs and forums would make people prefer to publish progressively more. I did so your we appeared to be really happy by using. Them aren't executed to the place nonetheless it’s striking. I'll give you actually the hyperlinks so you're able to look at them to do allow me to explain imagination. Centument Ltd
Reply
alikhanPosted January 01, 2016 at 20:41

followers twitter I’m excited to uncover this page. I need to to thank you for ones time for this particularly fantastic read!! I definitely really liked every part of it and i also have you saved to fav to look at new information in your site. buy youtube clicks
Reply
jassicaPosted January 05, 2016 at 06:51

In this article understand the most important thing, the item will give you a keyword rich link a great useful website page: Jual PC HP
Reply
alikhanPosted January 13, 2016 at 11:31

real racing 3 hack ios It is somewhat fantastic, and yet check out the advice at this treat. clash of clans cheat deutsch
Reply
JohnPosted January 17, 2016 at 08:09

In this particular article, you will see a summary, satisfy browse this post. Pakistan
Reply
DavidPosted January 19, 2016 at 06:35

I appreciate your comments.  Instead of complaints, I feel you sounded realistic.  An enjoyable profession, that like any other, has it's stressful times Virtnext
Reply
DavidPosted January 19, 2016 at 07:31

An individual's song is certainly impressive. You will have certain rather qualified musicians and artists. That i like everyone one of the best for results. Mobile Optin
Reply

KOMMENTERA

Security Image

LÄS SENASTE NUMRET

SEARCH42015

DE FEM MEST LÄSTA

Windsurfing - 59 knop på is...

Henrik Mård slog för några dagar sedan världsrekord i windsurfing på is när han uppnådde 58,98 knop! I videon nedan får vi se bilder från rekor...

Radiostyrd segling - på is...

Vi fortsätter på temat is från tidigare idag. Den här gången handl...

Sugen på långsegling? "Aurora" söke...

Är du sugen på långsegling men kanske inte har egen båt? Just nu letar ...

Segla bör man annars dör man...

"Segla bör man annars dör man" är titeln på den här snygga videon gj...x