M-32

Februari 15, 2012 @ 22:26:22   Foto SEARCHMAGAZINE

M-32
1 AV 7

I FOKUS M-32

 

M-32 är en lätt, styv och snabb allroundkatamaran skapad av Göran Marström på Marström Composite. Grundstrukturen är väl genomarbetad och bygger på många års erfarenhet samt produktionerna av A-Catta, M-20 och eXtreme40. Båten vänder sig framför allt till människor som söker en häftig dagseglare och längtar man efter en seglingsupplevelse utöver det vanliga med mycket fart utan att behöva stå i trapets bör man ta sig en närmare titt på katamaranen M-32.

 

  Det är bråda dagar på Marström Composite. Företaget är i full färd med att färdigställa de förbeställda katamaranerna – ett arbete som varvas med provseglingar och förberedelser inför regattapremiären på Gardasjön i början av september. Vi är naturligtvis nyfikna på deras nya M-32 och kontaktar mannen som ligger bakom projektet; Tornado- och kolfiberlegenden Göran Marström.

 

  Många upplever att flerskrov fått renässans, genom Americas Cup och återinförandet av katamaranklassen till OS 2016. I Görans värld är båttypen ständigt aktuell.

 

  Göran växte upp i Åtvidaberg. Han blev tidigt intresserad av båtar och segling och inledde sin seglarkarriär på en liten skogsjö. Trots att de initiala förutsättningarna inte var särskilt stora tog han sig till OS där han framgångsrikt tävlade i Tornadeklassen under ett drygt decennium. Det var också Tornadon som ledde honom till kolfibertillverkning. – Det var svårt att bygga Tornadon stark nog med konventionella metoder på grund av dess låga vikt och den problematiken funderade jag en hel del på i början av 80-talet, berättar Göran. Och det är just det som Marström Composite har blivit världsledande inom, att bygga starka och lätta kolfiberprodukter med en speciell teknik som kallas Autoclave-Prepreg. – Tekniken ger ett mycket starkt och lätt material med hög kvalitet, man vet att det är helt uthärdat när det är klart och dimensionerna ändrar sig inte, berättar Göran och fortsätter. Kolfiber har skapat möjlighet att bygga starka men samtidigt tillräckligt lätta konstruktioner för att nå de hastigheter som krävs för att vinna race. Vikten är nyckeln till att gå snabbt på vatten.

 

  Målsättningen med projektet M-32 har varit att ta fram en allroundkatamaran som är lätt, styv och snabb med en segelkonfiguration som gör det möjligt att segla inomskärs men också ute på havet. Den skall vara lätt att hantera både i vattnet och på land samt lätt att förflytta. Grundstrukturen är väldigt genomarbetad och bygger på många års erfarenhet samt produktionen av A-Catta, M-20 och eXtreme40. M-32 är dock helt och hållet en Marströmdesign. – I M-32 har vi samlat all kunskap vi har, berättar Göran. Vi har fokuserat på vikten och enkelheten. Många upplever att man måste göra avkall på vissa prestandahöjande funktioner när man bygger lätt men jag håller inte med. Vi vill att folk skall känna sig motiverade att segla ofta och även flytta på båten och då måste det vara lätt, menar Göran.

 

  Båten är byggd för att seglas på tre personer och det behöver man vara om man skall få ut det mesta möjliga av katamaranen även om det är möjligt att segla henne på två. Marström ser framför allt två kategorier av framtida M-32 seglare, dels gruppen som söker en häftig dagseglare, dels personer som är intresserade utav kappsegling. Parallellt med lanseringen av M-32 kommer Marström att bygga upp en entypsklass för racing. Drömmen är en entypsklass med mycket gemenskap där det är roligt att vara med även om man inte är bäst. M-32 är även ett alternativ för människor som vill ha det där lilla extra, en seglingsupplevelse utöver det vanliga med mycket fart utan att behöva stå i trapets.

 

  Det finns en hel del kvar att upptäcka och analysera när det gäller M-32 men hitintills har provseglingarna motsvarat förväntningarna. – Vi har sett att man kan hålla bra fart på kryssen trots att det går lite sjö och att de asymmetriska centerborden hjälper till att ”lyfta” förstäven. På undanvinden går det att segla riktigt fort med bara storseglet. Vi har än så länge bara hissat gennakern i lättvindsförhållanden. Vi har inte heller provat att kapsejsa henne men då båten är lätt och masten tät är tanken att man skall kunna få över henne för egen maskin.

 

  Kommer vi att se båten i Sverige framöver? – Absolut, vi kommer att åka till Gardasjön de två första veckorna i september. Det blir regattapremiär vilket känns väldigt spännande. Efter Garda finns det möjlighet att komma och provsegla båten i Västervik. Vi kommer att hitta på en rad aktiviter för att lansera båten men det vi vill göra nu är att ge så många som möjligt chansen att provsegla.KOMMENTERA

asasPosted May 27, 2017 at 15:25

Awesome blog. I enjoyed reading your articles. This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work! GenFX Coupon Code
Reply
asasasasPosted May 27, 2017 at 15:33

Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared a informative and interesting blog post with people.. GenFX Coupon Code
Reply
asaasPosted May 29, 2017 at 08:16

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. Uefa Champions League Live Streaming
Reply
prince U.SPosted May 31, 2017 at 00:47

this is really nice to read..informative post is very good to read..thanks a lot! advocare 24 day calendar
Reply
jamesajckPosted June 01, 2017 at 10:47

Your blogs further more each else volume is so entertaining further serviceable It appoints me befall retreat encore...! como ganhar dinheiro na internet
Reply
sdsdsdPosted June 01, 2017 at 14:01

Friend. this web site might be fabolous. i just like it. Best Vinyl Fence
Reply
jamesacjkPosted June 01, 2017 at 15:26

Your site is helpful. Grateful for sharing ! Astonishing Blog ! I may need to thank for the tries you have made in making this post. plumbing companies
Reply
jamesjackPosted June 01, 2017 at 19:14

I truly watch Individuals like you !The post is made into a key degree an unavoidable than standard way and it wires fluctuating obliging information for me. plumbing companies
Reply
jamesajckPosted June 01, 2017 at 19:43

The app is based on crowdsourced data, and usually shows only those officers that drivers see parked on the roadside or otherwise making a very public display. plumbing companies
Reply
jamesjcakPosted June 01, 2017 at 20:14

What a great and very interesting article found in this website. So many other article on different topics have this site and everyone can see description of each article and select anyone for read. .! plumbing companies
Reply
jamesajckPosted June 02, 2017 at 20:03

Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info...! viagens
Reply
xcxcxPosted June 03, 2017 at 14:00

I have been checking out a few of your stories and i can state pretty good stuff. I will definitely bookmark your blog Click Here
Reply
jamesajckPosted June 04, 2017 at 01:51

Your site is helpful. Grateful for sharing ! Astonishing Blog ! I may need to thank for the tries you have made in making this post. .! Valet Parking Companies Los Angeles
Reply
jamesjackPosted June 04, 2017 at 09:53

truly delighted in perusing this post, huge fan. Keep doing awesome me when would you be able to distribute more articles or where would I be able to peruse more on the subject? Valet Parking Companies Los Angeles
Reply
sdsdsdPosted June 06, 2017 at 09:22

I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to understand. Unlike other blogs I have read which are really not that good.Thanks alot! Hero Instinct
Reply
MartinaPosted June 07, 2017 at 17:05

What a great and very interesting article found in this website. So many other article on different topics have this site and everyone can see description of each article and select anyone for read...!! http://lionswildcamp.com/guide-to-choosing-the-perfect-engagement-ring/
Reply
sdsdsdssdPosted June 08, 2017 at 11:24

This is very educational content and written well for a change. It's nice to see that some people still understand how to write a quality post.! hostgator coupon code
Reply
sdssdPosted June 13, 2017 at 13:54

I admit. I have not been on this web page in a long time... however it was another joy to see It is such an important topic and ignored by so many. even professionals. professionals. I thank you to help making people more aware of possible issues. attorney
Reply
jamesjackPosted June 15, 2017 at 19:25

I truly watch Individuals like you !The post is made into a key degree an unavoidable than standard way and it wires fluctuating obliging information for me lam phim quang cao
Reply
sdsdsPosted June 16, 2017 at 00:00

I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories Superman Wallets
Reply
jamesjackPosted June 16, 2017 at 12:35

I am impressed. I don't think Ive met anyone who knows as much about this subject as you do. You are truly well informed and very intelligent...! lam phim quang cao
Reply
jamesjcakPosted June 16, 2017 at 18:58

Easily this page will probably irrefutably possibly be well known involving many blogs persons, car without any conscientious articles or blog posts or maybe opinions. warm air heating systems
Reply
sdssdPosted June 19, 2017 at 14:28

Hello I am so delighted I located your blog. I really located you by mistake. while I was watching on google for something else. Anyways I am here now and could just like to say thank for a tremendous post and a all round entertaining website. Please do keep up the great work. painting company
Reply
jamsmalikPosted July 02, 2017 at 12:10

What a fantabulous post this has been. Never seen this kind of useful post. I am grateful to you and expect more number of posts like these. Thank you very much. www.dgbloggers.com
Reply
linkerSEOPosted July 08, 2017 at 09:42

Tools To Create Rich Presentations for Online Course Work.Masters Degree
Reply
jamsmalikPosted July 08, 2017 at 18:37

I am very happy to discover your post as it will become on top in my collection of favorite blogs to visit. Jason Spencer student loan
Reply
jamesjackPosted July 09, 2017 at 12:34

I am certainly making the most of your site. You unquestionably have some extraordinary understanding and incredible stories. .! wav cars
Reply
jamesjcakPosted July 09, 2017 at 14:10

I am certainly making the most of your site. You unquestionably have some extraordinary understanding and incredible stories. .! pad thai birmingham
Reply
jamesjackPosted July 09, 2017 at 22:02

How Webmasters Analyze Big Data to Improve Their Websites Course of Study
Reply
jamsmalikPosted July 10, 2017 at 08:20

Thank you again for all the knowledge you distribute,Good post. I was very interested in the article, it's quite inspiring I should admit. I like visiting you site since I always come across interesting articles like this one.Great Job, I greatly appreciate that.Do Keep sharing! Regards, www.strategyandmarketing.ca
Reply
prince U.SPosted July 11, 2017 at 20:26

I found that site very usefull and this survey is very cirious. I ' ve never seen a blog that demand a survey for this actions. very curious... advocare 2016
Reply
prince U.SPosted July 12, 2017 at 12:51

Great write-up. I am a big believer in commenting on blogs to inform the blog writers know that they’ve added something worthwhile to the world wide web!.. click this website
Reply
KaiPosted July 13, 2017 at 12:14

I never knew how much work goes into building one of these catamarans. Inspiring
Reply
seapiratePosted July 13, 2017 at 12:17

A lot of work indeed https://www.youtube.com/watch?v=MfRqHV7CJNQ
Reply
linkerSEOPosted July 16, 2017 at 07:14

5 CEOs around the World with an MBA.Course of Study
Reply
prince U.SPosted July 17, 2017 at 10:54

I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. great post to read
Reply
pioneerseoPosted July 22, 2017 at 17:36

Amazing article ! I need individuals to know exactly how great this data is in your article. It’s fascinating, convincing substance. Your perspectives are much like my own concerning this subject.Sony Xperia XA1 Price in Sri Lanka
Reply
John FernandoPosted July 23, 2017 at 10:10

Its very much nice to get details of IPL: IPL 2018 This give us complete details Nice to hear from you :IPL 2018 Live Streaming For all types of informations Good and information details of IPL is avialable follows : Indian Premier League 2018 The live telecast of IPL is now on : Indian Premier League 2018 Live Streaming. Please watch & relax Nice to watch IPL live :IPL Live Streaming by just clicking this link The live show of IPL 2018 now on Indian Premier League Live Streaming. Please watch
Reply
asdPosted July 24, 2017 at 13:11

Just admiring your work and wondering how you managed this blog so well. It’s so remarkable that I can't afford to not go through this valuable information whenever I surf the internet! township hack ios
Reply
John FernandoPosted July 26, 2017 at 15:31

Nice articles and to get complete details of SSLC Results :SSLC Result 2018 Please click on the link We will get complete details of Kerala SSLC Results on Kerala SSLC Result 2018. Please visit for further information Very easy to get results of Karnataka SSLC Results on the follows : Karnataka SSLC Result 2018 Nice to hear this news This is very informative and hassle free to get SSLC results :Tamilnadu SSLC Result 2018 The tamilnadu govt SSLC results also
Reply
jamesjackPosted July 27, 2017 at 14:05

Analyzing the Degrees of Top Scientists in the Nation Course of Study
Reply
asdPosted July 31, 2017 at 09:24

Is it okay to post part of this on my website basically post a hyperlink to this webpage? sinus remedies
Reply
John FernandoPosted August 04, 2017 at 21:53

Nice articles and to get complete details of PUC Results :PUC Result Please click on the link We will get complete details of Second PUC Results on 2nd PUC Result. Please visit for further information Very easy to get results of Karnataka PUC Results on the follows : PUC Result 2018 Nice to hear this news
Reply
asdPosted August 05, 2017 at 15:35

Thanks for another wonderful post. Where else could anybody get that type of info in such an ideal way of writing? شركة تنظيف منازل بالدمام
Reply
asdPosted August 06, 2017 at 09:17

This is my first time i visit here and I found so many interesting stuff in your blog especially it's discussion, thank you. travel influencer
Reply
daniPosted August 09, 2017 at 10:49

very interesting post.this is my first time visit here.i found so many interesting stuff in your blog especially its discussion..thanks for the post! spy app
Reply
james jackPosted August 10, 2017 at 14:54

You re in point of fact a just right webmaster. The website loading speed is amazing. It kind of feels that you're doing any distinctive trick. Moreover, The contents are masterpiece. you have done a fantastic activity on this subject! youtube course
Reply
asdPosted August 13, 2017 at 15:46

Your work is very good and I appreciate you and hopping for some more informative posts. Thank you for sharing great information to us. foto op dibond
Reply
pioeerseoPosted August 15, 2017 at 17:54

Much obliged for setting aside the opportunity to talk about this. I feel unequivocally about it and love adapting more on this subject. In the event that conceivable. as you pick up skill. would you mind refreshing your blog with more data? It is to a great degree supportive for me.cranberry supplement for cats
Reply
pioeerseoPosted August 17, 2017 at 11:12

Riskonnect is the trusted, preferred source of Integrated Risk Management technology, offering a growing suite of solutions on a world-class cloud computing model that enable clients to elevate their programs for management of all risks across the enterprise. Riskonnect allows organizations to holistically understand, manage and control risks, positively affecting shareholder value.integrated risk management software
Reply
daniPosted August 17, 2017 at 11:18

I have read your article, it is very informative and helpful for me.I admire the valuable information you offer in your articles. Thanks for posting it.. pool contractor reviews
Reply
asdPosted August 17, 2017 at 16:41

Thanks for the nice blog. It was very useful for me. I'm happy I found this blog. Thank you for sharing with us,I too always learn something new from your post. vietnam video production service
Reply
daniPosted August 19, 2017 at 14:50

I read that Post and got it fine and informative. Please share more like that... inz residence ec showflat
Reply
daniPosted August 21, 2017 at 10:22

Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. melbourne wreckers
Reply
John FernandoPosted August 23, 2017 at 01:49

The old lottery result of the Sambad are as follows : Lottery Sambad old result Easy to access the old result of Lottery for Nagaland : Nagaland Lotteries old result by just clicking on this link Nice to get the old lottery result of Sikkim : Sikkim Lotteries old result on this click We will get the old lottery result of Mizoram on our finger tip :Mizoram Lotteries old result through clicking this link
Reply

KOMMENTERA

Security Image

LÄS SENASTE NUMRET

page1

DE FEM MEST LÄSTA

Johan Davidsson och Anders Dahlsjö ...

Den 54:e upplagan av Tjörn Runt by COWI bjöd på en fartfylld dag med härlig kappsegling. Vann gjorde Johan Davidsson och Anders Dahlsjö. Om Anders Dahlsjö ...

GLÖM ALDRIG DÖDMANSGREPPET - (VIDEO)

Många har med sig en liten gummibåt bakom sin segelbåt när de ä...

Guld till GKSS på Drake-SM

I helgen avgjordes öppna SM i Drake på Marstrandsfjorden. GKSS-draken "5 i 12" ...

Hårt väder när SM i i Starbåt avgjo...

SM i Starbåt avgjordes helgen 4-6 augusti i Skanör. Segrade gjorde SWE 8108 med...

LAG I VOLVO OCEAN RACE SÖKER INGENJ...

Det är inte varje dag en sådan här jobbmöjlighet dyker upp! Ta chanse...
x