CARLO BARONCHINI

Oktober 13, 2013 @ 21:57:23   Foto Carlo Baronchini

Foto Carlo Baronchini
Foto Carlo Baronchini
1 AV 6

SLIDING DOORS

 

Portfolio är en artikelserie där vi lyfter fram fotografer och seglingsfotografi. Den här gången stiftar vi bekantskap med italienaren Carlo Baroncini. Vill du se mer av Carlos bilder går du in på www.carlobaroncini.com. Du kan också besök hans fantastiska galleri i Sestri Levante vid medelhavskusten i vackra Ligurien, nordvästra Italien.

 

 

Carlo växte upp i Rom och introducerades tidigt till fotografiets värld genom sin äldre bror. Så länge han kan minnas har han gått omkring med en kamera i handen och när han ser tillbaka på sitt liv gör han det genom de olika kameramodellerna. Trots intresset dröjde det många år och ett tjugotal andra sysselsättningar innan han tog steget. – Det har jag inte ångrat en dag. Jag älskar mitt yrke, säger Carlo. Vilket också syns i hans bilder.

 

Första uppdraget som liten pojke var att bevaka Roms lokala musikscen men när han väl beslutat sig för att bli fotograf var det stadens politiska scen som lockade. – Det rådde valtider i Rom och jag bevakade politikerna som talade till folket på gatorna, berättar Carlo och fortsätter. Jag sålde bilderna till tidningar och bildbyråer och ett par månader senare fick jag mitt första riktiga jobb som fotograf på den nationella bildbyrån Ansa. Det blev början på en karriär som nyhetsfotograf och Carlo fick uppdrag från allt mellan sport, Vatikanen, kändisfotograferingar till brott. Sakta men säkert började han upptäcka sin egen stil som han fick chans att utveckla på den franska bildbyrån AFP, Agennce France Presse. – Men de mest intressant jobben har jag gjort som frilansare. En av de roligaste perioderna i min karriär var när jag bevakade de stora fotbollsmatcherna runt om i Europa, berättar Carlo.

 

Carlo flyttade till Sestri Levante. En dag kom en man till galleriet för att framkalla foton som visade sig vara de mest fantastiska bilderna från en världsomsegling. Veckan därpå följer Carlo med mannen till Sardinien och Maxi Yacht Rolex Cup för att fotografera segling. – Första dagen bjöd på 30-35 knop vind och 2-3 meter höga vågor. Efter en halvtimme i pressbåten hade jag fått nog. Jag hade skadat två revben och mådde så illa som jag aldrig gjort tidigare. Det var som den värsta tänkbara mardrömmen och jag ville bara hem. Jag studsade runt i ribben och tog några slumpvisa bilder för att fördriva tiden. På natten, när smärtan var som värst, började jag gå igenom bilderna. Det var de bästa bilderna jag tagit någonsin. Utan att veta någonting om varken båtar eller segling. För mig är det där fortfarande ett mysterium och så vill jag att det förblir.


Vill du se mer av Carlos bilder går du in på www.carlobaroncini.com eller facebook.com/fotoarcobaleno. Och har du vägarna förbi Sestri Levante är ett besök i hans galleri på Via XXV Aprile ett måste.

 

Carlo Baronchini

 

”Bilden är tagen från helikopter under Les Voiles de Saint-Tropez. Jag söker gärna en annorlunda vinkel och lämnar gärna en del åt fantasin. Båten är en vacker Wally Esense på 143 fot.” – Carlo Baroncini

 

Carlo Baronchini

 

“Bilden är tagen från en höjd bakom galleriet. Jag var egentligen ute efter solnedgången som såg ut att bli något alldeles extra denna kväll. Båten fångade min uppmärksamhet och jag började experimentera. Solnedgången blev aldrig så spektakulär som jag hade hoppats på men istället kom jag hem med den här bilden.” – Carlo Baroncini

 

Calro Baronchini


“Marocco. En promenad i öknen. Bilden är tagen under en resa som jag arrangerar årligen för människor som vill förkovra sig i sitt fotograferande. En fantastisk plats. En natt i ökning är något man aldrig glömmer.” – Carlo Baroncini

 

Carlo Baronchini


”Som fotograf måste man vara både skicklig och ha tur. Jag visste vad jag var ute efter och väntade in rätt ögonblick för att få med spinnakern bakom fyren. Jag är ganska nöjd när jag ser en liten reva i seglet och på bara några sekunder slits seglet i stycken. Den här bilden är tagen under Loro Piana Superyacht Regatta och båten, Zefira, är 163 fot och har bland de största spinnakrarna i världen.” – Carlo Baroncini

 

Carlo Baronchini

 


“Firefly, en mycket vacker båt. Varenda detalj är designad till perfektion.” – Carlo Baroncini

 

All images by Carlo Baronchini

 


KOMMENTERA

asasPosted May 29, 2017 at 13:22

Nice to be visiting your blog again, it has been months for me. Well this article that i’ve been waited for so long. I need this article to complete my assignment in the college, and it has same topic with your article. Thanks, great share. Mount Rinjani Hiking
Reply
sdssddPosted May 30, 2017 at 10:27

Thanks for this great post. i find it very interesting and very well thought out and put together. I look forward to reading your work in the future. Questions
Reply
prince U.SPosted May 31, 2017 at 00:06

I admit. I have not been on this web page in a long time... however it was another joy to see It is such an important topic and ignored by so many. even professionals. professionals. I thank you to help making people more aware of possible issues. 28 day challenge advocare
Reply
sdsdsPosted June 01, 2017 at 13:34

This content is written very well. Your use of formatting when making your points makes your observations very clear and easy to understand. Thank you. www.fencingconstruction.sitew.us/#residential_fencing.D
Reply
sdsdsPosted June 03, 2017 at 13:36

This is a brilliant blog! I'm very happy with the comments!.. Top Residential Backyard
Reply
sdsdsPosted June 06, 2017 at 08:57

All the contents you mentioned in post is too good and can be very useful. I will keep it in mind. thanks for sharing the information keep updating. looking forward for more posts.Thanks Hero Instinct
Reply
sdsdsPosted June 08, 2017 at 10:40

This is my first time visit here. From the tons of comments on your articles.I guess I am not only one having all the enjoyment right here! ghostbed coupon
Reply
JaydenPosted June 12, 2017 at 16:32

I love all of your blogs it always offered valuable and useful information to learn. This particular one is perfect too. best brain supplements
Reply
sdsdPosted June 15, 2017 at 23:36

Love to read it.Waiting For More new Update and I Already Read your Recent Post its Great Thanks Superman Wallets
Reply
rbywlsns01Posted June 19, 2017 at 03:31

I am always looking for the web for content that can help me shakeology best green drink
Reply
jancjones01Posted June 19, 2017 at 10:47

This information and details is often amazing and true website
Reply
sdsdsdPosted June 19, 2017 at 14:08

You have a real ability for writing unique content. I like how you think and the way you represent your views in this article. I agree with your way of thinking. Thank you for sharing. painting company
Reply
aswllms01Posted June 23, 2017 at 12:22

Awesome site! Keep offering out thanks for working with about nootropics
Reply
AlvinPosted June 23, 2017 at 16:33

This is absolutely great. I hope to use some of this ideas in my project soon. Thanks a lot. MRE meals
Reply
VictorPosted June 24, 2017 at 12:34

Thanks for the interesting and informative post. I look forward to more in the future. TestoFuel Review
Reply
klybrkes01Posted June 28, 2017 at 04:45

The regular information of your website is magnificent amazing perform dance fitness
Reply
jnnlthrs01Posted June 28, 2017 at 05:32

I was acquiring net and luckily came across this web site and identified very authentic elements right here check this out
Reply
ArnoldPosted June 29, 2017 at 09:29

I read your blog regularly and really appreciate all your amazing blog. Thanks so much and more power! Best Male Enhancement Supplements
Reply
jamsmalikPosted July 02, 2017 at 14:29

This is my first time visit here. From the tons of comments on your articles,I guess I am not only one having all the enjoyment right here! serumkieu
Reply
efsfdPosted July 02, 2017 at 15:46

Your content is nothing short of brilliant in many ways. I think this is engaging and eye-opening material. Thank you so much for caring about your content and your readers. read more
Reply
hlenjhns01Posted July 04, 2017 at 00:58

Amazing information it is. Thanks for this information. fantastic blog site it is testofuel reviews
Reply
AllanPosted July 06, 2017 at 05:13

These are fabulous information, much like all the incredible tips you offered are very useful. I really admired your greatness. Shakeology Greenberry
Reply
krgrrsns01Posted July 09, 2017 at 01:33

I have also issues start with about my what this treat material factor borne maxi dress
Reply
isblwods01Posted July 10, 2017 at 00:51

I have examined most of your necessary needed details and this web website is mostly excellent at home workouts
Reply
KayleePosted July 11, 2017 at 13:41

I discovered your site ideal for me. It consists of wonderful and useful posts. I've read many of them and also got so much from them. I am truly impressed with your dedication in this post. anxiety and depression treatment programme auckland
Reply
prince U.SPosted July 11, 2017 at 20:00

This is my first time i visit here and I found so many interesting stuff in your blog especially it's discussion. thank you. advocare 30 day challenge
Reply
poly sheetingPosted July 12, 2017 at 14:30

I am always searching online for articles that can help me. There is obviously a lot to know about this. I think you made some good points in Features also. Keep working, great job! poly sheeting
Reply
prince U.SPosted July 12, 2017 at 23:16

I admit. I have not been on this web page in a long time... however it was another joy to see It is such an important topic and ignored by so many. even professionals. professionals. I thank you to help making people more aware of possible issues. mens travel bag
Reply
cclfyns01Posted July 13, 2017 at 09:21

This site successfully efficiently correctly secured this information is really incredible libido enhancements
Reply
IsaacPosted July 13, 2017 at 16:16

This is a great protein powder reviews article, with really valuable and essential points..
Reply
tnrylnds01Posted July 15, 2017 at 08:35

This ideas is realy magnificent data and details buy chicken feeders
Reply
sdsdsdPosted July 15, 2017 at 10:42

I found this is an informative and interesting post so i think so it is very useful and knowledgeable. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. Teil 1
Reply
asdaPosted July 15, 2017 at 15:01

Thanks for your information, it was really very helpfull.. Best Hard Drives
Reply
asdPosted July 16, 2017 at 15:47

Thanks for your information, it was really very helpfull.. www.jenswritingdesk.com
Reply
prince U.SPosted July 17, 2017 at 12:21

I haven’t any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us. read this
Reply
asdPosted July 19, 2017 at 16:34

this is really nice to read..informative post is very good to read..thanks a lot! www.nvisiondigital.ca
Reply
John FernandoPosted July 23, 2017 at 14:37

Its very much nice to get details of IPL: IPL 2018 This give us complete details Nice to hear from you :IPL 2018 Live Streaming For all types of informations Good and information details of IPL is avialable follows : Indian Premier League 2018 The live telecast of IPL is now on : Indian Premier League 2018 Live Streaming. Please watch & relax Nice to watch IPL live :IPL Live Streaming by just clicking this link The live show of IPL 2018 now on Indian Premier League Live Streaming. Please watch
Reply
asdPosted July 24, 2017 at 15:38

Thanks for this great post, i find it very interesting and very well thought out and put together. I look forward to reading your work in the future. jetpack joyride money glitch
Reply
John FernandoPosted July 26, 2017 at 18:47

Nice articles and to get complete details of SSLC Results :SSLC Result 2018 Please click on the link We will get complete details of Kerala SSLC Results on Kerala SSLC Result 2018. Please visit for further information Very easy to get results of Karnataka SSLC Results on the follows : Karnataka SSLC Result 2018 Nice to hear this news This is very informative and hassle free to get SSLC results :Tamilnadu SSLC Result 2018 The tamilnadu govt SSLC results also
Reply
adPosted July 27, 2017 at 12:55

I got what you mean , thanks for posting .Woh I am happy to find this website through google. 英国整形
Reply
asasaPosted July 29, 2017 at 21:33

Im no expert. but I believe you just made an excellent point. You certainly fully understand what youre speaking about. and I can truly get behind that videochat salariu fix
Reply
asdPosted July 31, 2017 at 10:39

Great post I would like to thank you for the efforts you have made in writing this interesting and knowledgeable article. gout remedy
Reply
johnb6174Posted August 04, 2017 at 12:55

Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging.. piggy back mortgage calculator
Reply
John FernandoPosted August 04, 2017 at 22:35

Nice articles and to get complete details of PUC Results :PUC Result Please click on the link We will get complete details of Second PUC Results on 2nd PUC Result. Please visit for further information Very easy to get results of Karnataka PUC Results on the follows : PUC Result 2018 Nice to hear this news
Reply
AllanPosted August 05, 2017 at 15:59

This was a fabulous blog. Thank you for your experience and sharing your knowledge. high chair comparisons
Reply
asdPosted August 06, 2017 at 11:26

Thanks you very much for sharing these links. Will definitely check this out.. Event Videographer
Reply
krgrrsns01Posted August 09, 2017 at 09:23

Your well-known skills in creating did inspire me and pleasant blog couple embrace necklace
Reply
maysouzaPosted August 09, 2017 at 12:03

I am usually thrilled about your outstanding perform Blue Caps Turbo
Reply
wilmaPosted August 10, 2017 at 04:03

I was very happy to find out this webpage alpha fuel xt
Reply
CristaPosted August 11, 2017 at 03:58

I really appreciate the work that you have put in this page. This blog is absolutely essential reading for anyone. fat burner pills
Reply
gavinPosted August 13, 2017 at 09:32

Great article, check out this great reviews website: good testosterone boosters
Reply
AndersonPosted August 15, 2017 at 11:47

Thank you for this useful update I would like to hear more about this. nugenix testosterone booster
Reply
erncaryPosted August 18, 2017 at 03:53

This is a highly successful research you Provided so extremely details in it Benefits of Gold Stocks
Reply

KOMMENTERA

Security Image

LÄS SENASTE NUMRET

page1

DE FEM MEST LÄSTA

Johan Davidsson och Anders Dahlsjö ...

Den 54:e upplagan av Tjörn Runt by COWI bjöd på en fartfylld dag med härlig kappsegling. Vann gjorde Johan Davidsson och Anders Dahlsjö. Om Anders Dahlsjö ...

STOR OCH LITEN I TOPP PÅ KLASSIKERN...

Den stora skärgårdskryssaren SK95 Marga med Mia Widstrand som skeppare segrade ...

Josefin Olsson vann för-VM I Laser ...

Josefin Olsson tog en meriterande seger när för-VM i de olympiska kappseglingskl...

VECKANS 5 MEST LÄSTA: Peter Burling...

Titt som tätt överraskar ni läsare med att visa extra stort intresse fö...

Ryska Team Nika vann RC44-VM - Arte...

Ryska Team Nika stod i särklass när VM i RC44 avslutade i Marstrand på s&o...
x