OSKAR KIHLBORG

Mars 18, 2012 @ 21:31:52   Foto Oskar Kihlborg


WATER&ICE

 OSKAR KIHLBORG

 

 

Oskar Kihlborg växte upp i Saltsjöbaden i en syskonskara på fyra. Han har bland annat läst filmvetenskap på universitetet, klättrat upp för världens högsta berg, genomfört ett antal expeditioner till Himalaya och seglat tre gånger över Atlanten. Han började plåta i 10-årsåldern med morfars Rolleiflex och framkallade svartvit film nere i källaren. Så småningom tog han kameran och gav sig ut i världen på äventyr och fotograferade åt sponsorer och tidningar. I mitten på 90-talet började han plåta på heltid och idag är han en av världens mest respekterade seglingsfotografer. Här är ett axplock av hans bilder.

 

Oskar plåtar till 95 % segling och har bl a jobbat med projekt som Cap Gemini, SEB, Nicorette, Volvo Ocean Race, Ericsson och Victory Challenge. Han gillar även att plåta isjakt. – Isjakt är väldigt exotiskt och får mycket uppmärksamhet runt om i världen. För 10 år sedan var Sverige en av de starkaste nationerna men idag är det framför allt Polen och Holland som är duktiga, berättar Oskar.

 

Vad är dina tips till amatörfotografen? – Att våga gå utanför normerna. Man kan ta ett gäng bilder efter konstens alla regler för att vara på den säkra sidan och säkert få med sig något hem. Sen kan man experimentera och ta bilder på sätt som man egentligen inte alls skall ta bilder på. Det är inte säkert att det blir bra men chansen finns att det blir riktigt bra och väldigt speciella bilder om man inte gör som alla andra. Det handlar bara om att våga.

 

Hur vet man om en bild är bra? – En bra bild skapar en känsla, så enkelt är det.

 

 

ice

 

– En grafisk bild från VM i DN-isjakt på Rigabukten. Det är snyggt, inte så mycket färger, lite strikt och rent. Jag gillar rena bilder. Jag har inte sett så mycket isjaktsbilder tidigare och det är kul att vara ensam om något.

 

 

Americas cup

 

– Americas Cup nr 32. Platsen är Valencia. Ett av de få tillfällena man faktiskt fick tillåtelse att flyga helikopter över starten.

 

 

Americas cup

 

– Jag arbetade för Victory Challenge under Americas Cup nr 32. En galen men fantastiskt rolig värld och den här bilden togs i samband med det.

 

 

Oscar Kihlborg

 

 

–En vanlig dag på jobbet. På väg över Atlanten på en Swan 90. Masten är 35 meter hög. Till skillnad från de två gånger jag kappseglat över Atlanten tidigare var det här i särklass den bästa. Frystorkat fanns inte ens i livflotten. Två väldigt behagliga veckor med undanvind, härligt.

 


Vill du se mer av Oskar Kihlborgs bilder kan du besöka hans hemsida eller Sea&Co.

www.kihlborg.se

www.seaandco.net

KOMMENTERA

asdPosted May 28, 2017 at 13:23

This is a great post. I like this topic.This site has lots of advantage.I found many interesting things from this site. It helps me in many ways.Thanks for posting this again. go here
Reply
asdPosted May 30, 2017 at 12:53

I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business. Veronica's Bridal Shop
Reply
sl786982Posted May 30, 2017 at 13:41

Hey – great blog, just looking around some blogs, seems a really nice platform you are using. I’m currently using WordPress for a few of my blogs but looking to change one of them over to a platform similar to yours as a trial run. Anything in particular you would recommend about it? film bokep
Reply
ShariouPosted May 31, 2017 at 23:00

this is incredible, contact me youtube
Reply
BoveftPosted May 31, 2017 at 23:18

So, you need to form of tread a bit of stability right here, and make sure that you choose your o que as mulheres acham atraente em um homem timing when teasing a girl carefully. It didn't assist me who visited this website in order that I may know what to do if you find yourself involved with a girl who has belief issues. You need to show a woman that you're fully confident and that you do not have to be round her the entire time. When coping with points resembling trust along with your ex girlfriend, then you need to tread fastidiously, as with simply a few improper moves, you may lose whatever floor that you might have gained along with her.
Reply
EdwardPosted June 01, 2017 at 12:07

الحشرات التي تسبب الكثير من الامراض, فسكان المملكة السعودية معروضون الى اصابة منازلهم دائما بالحشرات لان المناخ صحراوي بالمملكة ولذلك عملينا العزيز يجب عليك فورا التخلص من تلك الحشرات اذا ظهرت لكى لا تتكاثر بمنزلك وتسبب لك الكثير من الامراض الخطيرة على صحتك وعلى صحة اسرتك كثير من سكان المملكة السعودية تصاب منازلهم بالحشرات المزعجة والتي تسبب الكثير من المتاعب في الكثير من الأُسر , نحن في شركة تنظيف مجالس ببريدة نقوم بتخليصك من كل الحشرات click here
Reply
asdasPosted June 01, 2017 at 13:59

I'm glad I found this web site, I couldn't find any knowledge on this matter prior to.Also operate a site and if you are ever interested in doing some visitor writing for me if possible feel free to let me know, i am always look for people to check out my web site. Visit Site
Reply
asdPosted June 03, 2017 at 13:12

I was looking at some of your posts on this website and I conceive this web site is really instructive! Keep putting up.. crazy bulk review
Reply
asdPosted June 07, 2017 at 13:41

I just couldn't leave your website before telling you that I truly enjoyed the top quality info you present to your visitors? Will be back again frequently to check up on new posts. how to curb hunger
Reply
sl786982Posted June 07, 2017 at 15:34

Superb post. This really is sensational! I did not believe that you could deliver such wonderful articles these days but you've surprised me, mate. I really hope that you'll carry on! clausula suelo sevilla
Reply
jamsmalikPosted June 08, 2017 at 12:58

Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts. auto loans
Reply
jamsmalikPosted June 09, 2017 at 09:55

Wow what a Great Information about World Day its very nice informative post. thanks for the post. ISO 14001 Training
Reply
asasasaPosted June 09, 2017 at 12:30

Thank you for taking the time to publish this information very useful! Whatsapp dare games
Reply
jamsmalikPosted June 10, 2017 at 00:20

I was looking at some of your posts on this website and I conceive this web site is really instructive! Keep putting up.. non dual teachers
Reply
asdPosted June 10, 2017 at 14:40

This is just the information I am finding everywhere. Thanks for your blog, I just subscribe your blog. This is a nice blog.. Health Blog
Reply
jamsmalikPosted June 10, 2017 at 17:15

Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. elektromos autó
Reply
jamsmalikPosted June 11, 2017 at 13:10

Thank you very much for the sharing! COOL.. Buy E Liquid
Reply
asidPosted June 12, 2017 at 15:23

The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing.. forex brokers in dubai
Reply
jamsmalikPosted June 13, 2017 at 09:00

I am hoping the same best effort from you in the future as well. In fact your creative writing skills has inspired me. detox drinks for flat stomach
Reply
asdPosted June 13, 2017 at 14:36

Your content is nothing short of brilliant in many ways. I think this is engaging and eye-opening material. Thank you so much for caring about your content and your readers. 80 15 5 loan calculator
Reply
asdPosted June 14, 2017 at 13:03

I really like your take on the issue. I now have a clear idea on what this matter is all about.. Sidecars - AUTO DEALER REINSURANCE
Reply
asdaPosted June 14, 2017 at 15:27

Interesting and amazing how your post is! It Is Useful and helpful for me That I like it very much, and I am looking forward to Hearing from your next.. Demir Leather Linkedin
Reply
asdPosted June 14, 2017 at 16:10

Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts. jacks flight club
Reply
asdPosted June 15, 2017 at 10:23

You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant!
Reply
asdPosted June 15, 2017 at 10:24

Hello, I have browsed most of your posts. This post is probably where I got the most useful information for my research. Thanks for posting, maybe we can see more on this. Are you aware of any other websites on this subject. private detectives and investigators
Reply
johnb6174Posted June 16, 2017 at 17:45

I was looking at some of your posts on this website and I conceive this web site is really instructive! Keep putting up.. desiree gruber
Reply
jamsmalikPosted June 16, 2017 at 18:37

This is a good post. This post gives truly quality information. I’m definitely going to look into it. Really very useful tips are provided here. Thank you so much. Keep up the good works. natural allergy relief
Reply
asdasdasdPosted June 17, 2017 at 13:17

I felt very happy while reading this site. This was really very informative site for me. I really liked it. This was really a cordial post. Thanks a lot!. Nutrition
Reply
jamsmalikPosted June 17, 2017 at 15:24

Very nice article, I enjoyed reading your post, very nice share, I want to twit this to my followers. Thanks!. free tarot reading
Reply
johnb6174Posted June 18, 2017 at 17:33

Wonderful article, thanks for putting this together! This is obviously one great post. Thanks for the valuable information and insights you have so provided here. philippine vacation
Reply
asdaPosted June 19, 2017 at 15:33

Please continue this great work and I look forward to more of your awesome blog posts. Reasons For Obesity
Reply
asdasdasdPosted June 20, 2017 at 14:49

Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. desiree gruber
Reply
jamsmalikPosted June 20, 2017 at 18:00

Thank you for taking the time to publish this information very useful! Constructo Web
Reply
asdasPosted June 21, 2017 at 13:41

This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value. Im glad to have found this post as its such an interesting one! I am always on the lookout for quality posts and articles so i suppose im lucky to have found this! I hope you will be adding more in the future... jimmychoowebs.com
Reply
asdadPosted June 22, 2017 at 14:24

I am continually amazed by the amount of information available on this subject. What you presented was well researched and well worded in order to get your stand on this across to all your readers. health insurance in Singapore corporate medical insurance
Reply
jamsmalikPosted June 23, 2017 at 14:03

Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. Best Online Courses
Reply
jamsmalikPosted June 23, 2017 at 17:27

This is a smart blog. I mean it. You have so much knowledge about this issue, and so much passion. You also know how to make people rally behind it, obviously from the responses. Top travel bloggers
Reply
asdasdPosted June 24, 2017 at 13:18

Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your blog and take the feeds also…I’m happy to find so many useful info here in the post, we need work out more techniques in this regard, thanks for sharing. q 48
Reply
jamsmalikPosted June 25, 2017 at 18:20

I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don't know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog. I will keep visiting this blog very often. bitcoin ninjatrader
Reply
johnb6174Posted June 27, 2017 at 15:30

I am glad you take pride in what you write. This makes you stand way out from many other writers that push poorly written content. money converter
Reply
JaswaPosted June 28, 2017 at 13:04

Hi friend, you are the expert! Althouth this article was posted in 2012, but still very useful today, thanks much! welcome to kicksvovo
Reply
johnb6174Posted June 28, 2017 at 14:36

The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing... Apk Mod
Reply
johnb6174Posted June 29, 2017 at 14:03

Really a great addition. I have read this marvelous post. Thanks for sharing information about it. I really like that. Thanks so lot for your convene. Madison SEO Company
Reply
asdaPosted July 01, 2017 at 12:30

Just admiring your work and wondering how you managed this blog so well. It’s so remarkable that I can't afford to not go through this valuable information whenever I surf the internet! Магазин электротоваров и электрооборудования
Reply
asidPosted July 01, 2017 at 14:26

This is such a great information for me, because i do an online job thats why i need fast Internet connection, i search how to bost internet speed then ireach at a right place. Sammamish ants exterminators
Reply
johnb6174Posted July 01, 2017 at 15:24

I found your this post while searching for some related information on blog search...Its a good post..keep posting and update the information. visit here
Reply
adasdPosted July 01, 2017 at 16:05

I admire what you have done here. I like the part where you say you are doing this to give back but I would assume by all the comments that this is working for you as well. rosary necklace
Reply
jamsmalikPosted July 02, 2017 at 08:38

This blog is so nice to me. I will keep on coming here again and again. Visit my link as well.. Natural Remedies
Reply
johnb6174Posted July 02, 2017 at 10:52

Thanks for sharing the info, keep up the good work going.... I really enjoyed exploring your site. good resource... Paypal APK
Reply
asdsadPosted July 02, 2017 at 12:18

I high appreciate this post. It’s hard to find the good from the bad sometimes, but I think you’ve nailed it! would you mind updating your blog with more information? monogram necklaces
Reply
james jackPosted July 02, 2017 at 12:21

Straight away this blog will almost certainly unquestionably normally often be popular about each of site consumers, owing to meticulous records and even examination. aluminum fencing
Reply
ChiliPosted July 02, 2017 at 13:39

Your webdesign is really nice and will enjoy visitors, congrats for your work here. Chili from création site internet dijon
Reply
asdasdPosted July 03, 2017 at 13:21

I was reading your article and wondered if you had considered creating an ebook on this subject. Your writing would sell it fast. You have a lot of writing talent. Real Estate Consultant Mumbai
Reply
jamesjackPosted July 03, 2017 at 16:13

Right away the positioning may possibly unquestionably have renowned among the most with writing individuals, due to its meticulous write-ups or significant assessments vietnam tvc production house
Reply
BenPosted July 04, 2017 at 06:18

It was a fantastic feeling when I went through this article. Lots of amazing moments those can’t be unforgettable in our life. I love to be adventurous and so I like to know the real adventures in the world. Keep sharing more posts! garage door repair near me
Reply
asdPosted July 04, 2017 at 09:28

Thank you for helping people get the information they need. Great stuff as usual. Keep up the great work!!! Ottawa Projection Reporter
Reply
jamsmalikPosted July 04, 2017 at 12:48

Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have. Behaviour Based Safety Training
Reply
DiazouPosted July 04, 2017 at 16:32

Great website, i really love your magazine. Perceuse Visseuse
Reply
MKPosted July 05, 2017 at 05:09

Just what most individuals' desire. HOWEVER, MOST of qui have no idea of the inner thoughts and multi-step moyen de purchasing a fresh home Herald Club
Reply
KornfeliPosted July 05, 2017 at 15:51

Hello, so nice and very useful blog for me. I want to suggest you to check my site here and you can get some useful contact numbers in UK.
Reply
james jackPosted July 08, 2017 at 07:24

I finally found great post here.I will get back here. I just added your blog to my bookmark sites. thanks.Quality posts is the crucial to invite the visitors to visit the web page, that's what this web page is providing. lone worker alarm
Reply
johnb6174Posted July 08, 2017 at 12:50

I found your this post while searching for some related information on blog search...Its a good post..keep posting and update the information. the military diet
Reply
jamsmalikPosted July 08, 2017 at 16:58

Please share more like that. jason spencer student loan
Reply
jamesjackPosted July 09, 2017 at 13:32

Much thanks for composing such an intriguing article on this point. This has truly made me think and I plan to peruse more .! child therapist
Reply
jamesjackPosted July 09, 2017 at 15:03

It was a time when the entire nation was focused on something positive. We all had something in common. A far cry from what seems to be the norm today.It was a time when the entire nation was focused on something positive. We all had something in common. A far cry from what seems to be the norm today. disposal of liquid waste
Reply
jamsmalikPosted July 09, 2017 at 17:09

I would like to say that this blog really convinced me to do it! Thanks, very good post. scribblersinc.ca
Reply
AliciaPosted July 13, 2017 at 11:37

This is an excellent post I got a lot of knowledge after reading good luck. Theme of blog is excellent there is almost everything to read, Brilliant post. www blutzuckersenken de
Reply
johnb6174Posted July 14, 2017 at 15:46

This is a good post. This post gives truly quality information. I’m definitely going to look into it. Really very useful tips are provided here. Thank you so much. Keep up the good works. weight loss supplements and pills
Reply
asdasdPosted July 15, 2017 at 10:39

Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. trung tâm tư vấn du học mỹ tại đà nẵng
Reply
asdsPosted July 16, 2017 at 12:39

Thanks for sharing the info, keep up the good work going.... I really enjoyed exploring your site. good resource... property management websites
Reply
asdasPosted July 17, 2017 at 12:59

Is it okay to post part of this on my website basically post a hyperlink to this webpage? obsession factory
Reply
lionelPosted July 17, 2017 at 13:12

How do they manage to move so fast through the waves? This is really amazing from them. These are simply breath taking stunts from them. I think they are doing it after a lot of practice. Anyway thanks for sharing the pictures with us. Consumer Triple Play
Reply
asdPosted July 18, 2017 at 10:50

It is imperative that we read blog post very carefully. I am already done it and find that this post is really amazing. nursery
Reply
ericPosted July 18, 2017 at 12:43

This is truly a decent and enlightening, containing all data furthermore greatly affects the new innovation. A debt of gratitude is in order for sharing it,www.bulletintechdot.blogspot.in/2017/07/dermagen-iq-wrinkle-reduction-and-skin.html
Reply
asdasPosted July 18, 2017 at 15:10

Thank you for taking the time to publish this information very useful! best diet pills Phen375
Reply
asdPosted July 19, 2017 at 11:01

An fascinating discussion is value comment. I think that it is best to write extra on this matter, it won’t be a taboo topic however generally people are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers orderyouressay.com
Reply
asdPosted July 20, 2017 at 15:26

Nice to be visiting your blog again, it has been months for me. Well this article that i've been waited for so long. I need this article to complete my assignment in the college, and it has same topic with your article. Thanks, great share. Curso de SEO
Reply
johnPosted July 20, 2017 at 18:43

I am happy to find your distinguished way of writing the post. Now you make it easy for me to understand and implement the concept. Thank you for the post.http://intercultural-leadership.blogspot.in/2017/07/beauty-truth-dermagen-and-expert-lift.html
Reply
maryPosted July 21, 2017 at 13:28

thanks for this usefull article, waiting for this article like this again. www.lendroitalenvers.blogspot.in/2017/07/dermagen-iq-is-it-effective.html
Reply
chirurgie ophtalmologique tunisiePosted July 22, 2017 at 23:41

This is a great post. I like this topic.
Reply
chirurgie ophtalmologique tunisiePosted July 22, 2017 at 23:42

This is a great post. I like this topic. https://www.ophtalmologietunisie.com/
Reply
asdPosted July 23, 2017 at 08:26

This blog is so nice to me. I will keep on coming here again and again. Visit my link as well.. voyance par tel
Reply
asdsPosted July 23, 2017 at 15:19

I think this is a really good article. You make this information interesting and engaging. You give readers a lot to think about and I appreciate that kind of writing. legal steroids for sale
Reply
asdPosted July 23, 2017 at 16:06

Thank you again for all the knowledge you distribute,Good post. I was very interested in the article, it's quite inspiring I should admit. I like visiting you site since I always come across interesting articles like this one.Great Job, I greatly appreciate that.Do Keep sharing! Regards, hay day hack
Reply
asdPosted July 24, 2017 at 14:35

I high appreciate this post. It’s hard to find the good from the bad sometimes, but I think you’ve nailed it! would you mind updating your blog with more information? jetpack joyride hack
Reply
sdasdPosted July 25, 2017 at 14:10

i am always looking for some free stuffs over the internet. there are also some companies which gives free samples. AllThingsVegan
Reply
sl786982Posted July 26, 2017 at 12:42

The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing.. HairMax
Reply
asdPosted July 27, 2017 at 07:54

Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. anabolic supplements
Reply
asPosted July 27, 2017 at 12:10

No doubt this is an excellent post I got a lot of knowledge after reading good luck. Theme of blog is excellent there is almost everything to read, Brilliant post. 英国微整
Reply
LoycePosted July 27, 2017 at 13:14

Hello! This is also a very good post which I really enjoyed reading. It is not every day that I have the possibility to see something like this.. www.fernglaskaufen.eu
Reply
asdPosted July 29, 2017 at 12:40

I learn some new stuff from it too, thanks for sharing your information. cheap road bikes for sale
Reply
asdPosted July 30, 2017 at 14:11

I have been checking out a few of your stories and i can state pretty good stuff. I will definitely bookmark your blog Cure Irritable Bowel Syndrome
Reply
sdfPosted August 02, 2017 at 09:19

Thanks for your post. I’ve been thinking about writing a very comparable post over the last couple of weeks, I’ll probably keep it short and sweet and link to this instead if thats cool. Thanks. signs of endometriosis
Reply
asdPosted August 06, 2017 at 12:05

I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Good day! Maui Videographer
Reply
daniPosted August 08, 2017 at 12:14

thanks for this usefull article, waiting for this article like this again. Homes in Cebu
Reply
asdPosted August 09, 2017 at 11:01

Thank you very much for writing such an interesting article on this topic. This has really made me think and I hope to read more. stone island t shirt
Reply
asdPosted August 09, 2017 at 15:12

Thank you so much for sharing this great blog.Very inspiring and helpful too.Hope you continue to share more of your ideas.I will definitely love to read. injury attorneys
Reply
asdPosted August 13, 2017 at 13:43

I am unable to read articles online very often, but I’m glad I did today. This is very well written and your points are well-expressed. Please, don’t ever stop writing. aluminium wanddecoratie
Reply
asdPosted August 15, 2017 at 10:21

Nice to be visiting your blog once more, it has been months for me. Well this article that ive been waited for therefore long. i want this article to finish my assignment within the faculty, and it has same topic together with your article. Thanks, nice share. foto op tuindoek
Reply
dsfsdfPosted August 16, 2017 at 07:13

I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. Bitcoin to Western Union
Reply
asdPosted August 17, 2017 at 14:29

Merely a smiling visitant here to share the love (:, btw outstanding style. vietnam top video production companies
Reply
daniPosted August 19, 2017 at 09:43

Thanks for your information, it was really very helpfull.. how to make dreams come true
Reply
daniPosted August 20, 2017 at 14:26

Wonderful article, thanks for putting this together! This is obviously one great post. Thanks for the valuable information and insights you have so provided here. spy apps
Reply

KOMMENTERA

Security Image

LÄS SENASTE NUMRET

page1

DE FEM MEST LÄSTA

Johan Davidsson och Anders Dahlsjö ...

Den 54:e upplagan av Tjörn Runt by COWI bjöd på en fartfylld dag med härlig kappsegling. Vann gjorde Johan Davidsson och Anders Dahlsjö. Om Anders Dahlsjö ...

STOR OCH LITEN I TOPP PÅ KLASSIKERN...

Den stora skärgårdskryssaren SK95 Marga med Mia Widstrand som skeppare segrade ...

Josefin Olsson vann för-VM I Laser ...

Josefin Olsson tog en meriterande seger när för-VM i de olympiska kappseglingskl...

VECKANS 5 MEST LÄSTA: Peter Burling...

Titt som tätt överraskar ni läsare med att visa extra stort intresse fö...

Ryska Team Nika vann RC44-VM - Arte...

Ryska Team Nika stod i särklass när VM i RC44 avslutade i Marstrand på s&o...
x